Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / Осъществяване на строителен надзор на обект: “Доизграждане и рехабилитация на съществуващата водоснабдителна и канализационна мрежи на улици “Георги Зафиров” и “Александър Стамболийски” гр. Пещера , община Пещера, област Пазарджик, с два подобекта: 1. Подобект № 1: Осъществяване на строителен надзор на Реконструкция на ул. “Георги Зафиров“ гр.Пещера, включващ подмяна на съществуващ канализационен клон и подмяна на съществуващ питеен водопровод ; 2. Подобект № 2: Осъществяване на строителен надзо

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕН ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА №ДОГ-83 ОТ 05.04.2012г.

Дата: 2015-08-19 17:00:00

Описание: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕН ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА №ДОГ-83 ОТ 05.04.2012г. С ПРЕДМЕТ "Осъществяване на строителен надзор на обект: “Доизграждане и рехабилитация на съществуващата водоснабдителна и канализационна мрежи на улици “Георги Зафиров” и “Александър Стамболийски” гр. Пещера , община Пещера, област Пазарджик, с два подобекта: 1. Подобект № 1: Осъществяване на строителен надзор на Реконструкция на ул. “Георги Зафиров“ гр.Пещера, включващ подмяна на съществуващ канализационен клон и подмяна на съществуващ питеен водопровод ; 2. Подобект № 2: Осъществяване на строителен надзор на Реконструкция на ул. “Александър Стамболийски “ гр. Пещера, включващ подмяна на съществуващ канализационен клон и подмяна на съществуващ питеен водопровод"
Документи
54472015191608_NFORMACIA ZA IZPALNEN DOGOVOR_ DOG-83 ot 05.04.2012g.pdf

<-- Обратно към поръчката