Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Осъществяване на строителен надзор на обект: “Доизграждане и рехабилитация на съществуващата водоснабдителна и канализационна мрежи на улици “Георги Зафиров” и “Александър Стамболийски” гр. Пещера , община Пещера, област Пазарджик, с два подобекта: 1. Подобект № 1: Осъществяване на строителен надзор на Реконструкци