Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Осъществяване на строителен надзор на обект: “Доизграждане и рехабилитация на съществуващата водоснабдителна и канализационна мрежи на улици “Георги Зафиров” и “Александър Стамболийски” гр. Пещера , община Пещера, област Пазарджик, с два подобекта: 1. Подобект № 1: Осъществяване на строителен надзор на Реконструкция на ул. “Георги Зафиров“ гр.Пещера, включващ подмяна на съществуващ канализационен клон и подмяна на съществуващ питеен водопровод ; 2. Подобект № 2: Осъществяване на строителен надзо

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2011-12-05 00:00:00
№ 20150814dFGC589475

Описание:ПубликацияДата
ДОГОВОР №ДОГ-83 ОТ 05.04.2012г. ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ "Осъществяване на строителен надзор на обект: “Доизграждане и рехабилитация на съществуващата водоснабдителна и канализационна мрежи на улици “Георги Зафиров” и ул. “Александър С 2014-11-24 15:05:00
ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ДОГОВОР №ДОГ-83 ОТ 05.04.2012г. ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 2014-11-24 16:00:00
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕН ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА №ДОГ-83 ОТ 05.04.2012г. 2015-08-19 17:00:00
Договор № ДОГ-83 От дата: 2012-04-05 2014-11-21 00:00:00
Плащане по договор №: ДОГ-83 От дата: 2012-04-05 2014-11-24 17:15:00
Плащане по договор №: ДОГ-83 От дата: 2012-04-05 2015-08-19 16:43:56

<-- Обратно към поръчки