Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / „Периодични доставки на резервни части за автомобилите на Община Пещера по обособени позиции:Об.п.№1„Резервни части за леки автомобили“Об.п.№2'Резервни части за товарни автомобили“Об.п.№3„Резервни части за специални автомобили“ и №4„Резервни части за трактори''

Инф-я за приключил Дог-р № 242/28.08.2015г. за ОП №3

Дата: 2016-11-08 14:50:00

Описание:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДАТА И ОСНОВАНИЕ НА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР  №ДОГ-242 от 28.08.2015г.  за възлагане на обществена поръчка с предмет "Периодични доставки на резервни части за автомобилите на Община Пещера“  по Обособена позиция №3  „Резервни части за специални автомобили“


         След като е прието  съответното изпълнение по договора с подписване на  двустранен Приемо-предавателен протокол от 31.03.2016г.. за извършване на доставка на Резервни части за специални автомобили в Общинско предприятие «Чистота и поддържане на общинската инфраструкутра» гр. Пещера и на 19.04.2016г. е извършено дължимото плащане по Договор  №ДОГ-242 от 28.08.2015г. по Обособена позиция №3  „Резервни части за специални автомобили“, на основание чл.3, ал.4, чл.5, ал.1, чл.6, ал.1 и чл.24, ал.1,т.1 от Договора и чл.7, ал.4 от Правилника за обществени поръчки (отм.), приключи изпълнението по Договор №ДОГ-242 от 28.08.2015г. с предмет "Периодични доставки на резервни части  за автомобилите на Община Пещера“ по Обособена позиция №3  „Резервни части за специални автомобили“.


<-- Обратно към поръчката