Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

"СМР ПО УЛИЧНА МРЕЖА, ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА И СЪОРЪЖЕНИЯ КЪМ НЕЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА"

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2020-06-12 17:00:00
№ 20200612xBaT1756704

Описание:

Предметът на поръчката включва периодично извършване по задание на възложителя за срока на договора на следните видове СМР:

·      Поддържане на пътна и улична мрежа, включително пътни съоръжения и пътна сигнализация.

·      Текущ ремонт на пътна и улична мрежа, включително пътни съоръжения.

·      Ремонтно-възстановителни работи, включително и аварийни, основен ремонт, реконструкция,  рехабилитация на пътна и улична мрежа и пътни съоръжения.

· Други неообхванати от предходните строително монтажни работи по пътната инфраструктура на община Пещера, съобразно конретните нужди на възложителя.

 

Пълната информация относно обхвата, обема и техническите изисквания към изпълнението на обществената поръчка е описана и регламентирана в ЧАСТ II. „Техническата спецификация“ на документацията за обществена поръчка.


ПубликацияДата
Решение за откриване на процедура 2020-06-12 17:00:00
Обявление за поръчка 2020-06-12 17:00:00
документация 2020-06-12 17:05:00
Отговор на въпрос 2020-06-26 14:25:00
съобщение 2020-07-30 16:20:00
ПРОТОКОЛ №1 2020-08-07 17:20:00
ПРОТОКОЛ №2 2020-08-07 17:20:00
ПРОТОКОЛ №3 2020-08-07 17:20:00
ПРОТОКОЛ №4 2020-08-07 17:20:00
ПРОТОКОЛ №5 2020-08-07 17:25:00
ПРОТОКОЛ ПО ЧЛ.181, АЛ.4 ОТ ЗОП 2020-08-07 17:25:00
РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ 2020-08-07 17:25:00
Обявление за възложена поръчка 2020-10-07 11:50:00
Договор № ДОГ-231 От дата: 2020-09-18 2020-10-07 11:55:00

<-- Обратно към поръчки