Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция на ул. „Георги Кьосеиванов” и ул. „Иван Вазов” от о.т. 313 до о.т. 338 и на ул. „Изгрев” от о.т. 148 до о.т. 312”

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2020-06-12 15:55:00
№ 20200612PTAb1745469

Описание:

Обхвата на проекта касае реконструкция и рехабилитация на следните улици:

  • Реконструкция на улица „Иван Вазов” от о.т. 313 до о.т. 338 и на улица „Изгрев” от о.т. 148 до о.т. 312”- пътна част;

  • Реконструкция на улица „Иван Вазов” от о.т. 313 до о.т. 338 и на улица „Изгрев” от о.т. 148 до о.т. 312”- тротоарна част;

  • Реконструкция на улица „Георги Кьосеиванов”- пътна част етап I – от км. 0+445,78 до км. 0+873;

  • Реконструкция на улица „Георги Кьосеиванов”- тротоарна част етап I – от км. 0+445,78 до км. 0+873;ПубликацияДата
РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА 2020-06-12 15:55:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА 2020-06-12 15:55:00
ДОКУМЕНТАЦИЯ 2020-06-12 15:55:00
Отговор на въпрос 2020-06-26 14:25:00
ПРОТОКОЛ №2 2020-08-26 15:40:00
ПРОТОКОЛ №1 2020-08-26 15:35:00
Съобщение 2020-09-11 15:50:00
Протокол №3 2020-10-12 16:15:00
Протокол №4 2020-10-12 16:20:00
Протокол по чл.181, ал.4 от ЗОП 2020-10-12 16:20:00
Решение №29/12.10.2020 2020-10-12 16:20:00
Обявление за възложена поръчка ID1002028 2020-12-10 17:05:00
Договор № №BG06RDNP001-7.001-0148-C01-S-06 От дата: 2020-11-10 2020-12-10 17:00:00

<-- Обратно към поръчки