Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Периодична доставка на строителни материали и свързаните с тях изделия, за нуждите на общинско предприятие „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура“ гр. Пещера

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2020-05-26 16:45:00
№ 20200526KCLl1732798

Описание:

Предметът на обществената поръчка обхваща изпълнението на доставка на строителни материали и свързаните с тях изделия за нуждите на ОП „ЧПОИ“, гр. Пещера посочени като вид и количество в Техническата спецификация.


ПубликацияДата
решение за откриване на процедура 2020-05-27 16:45:00
обявление за поръчка 2020-05-26 16:45:00
документация 2020-05-26 16:45:00
Съобщение 2020-06-25 16:25:00
ПРОТОКОЛ №1 2020-07-01 15:25:00
ПРОТОКОЛ №2 2020-07-01 15:25:00
ПРОТОКОЛ №3 2020-07-01 15:25:00
ПРОТОКОЛ №4 2020-07-01 15:25:00
ПРОТОКОЛ №5 2020-07-01 15:25:00
ПРОТОКОЛ ПО ЧЛ.181, АЛ.4 ОТ ЗОП 2020-07-01 15:25:00
РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ 2020-07-01 15:25:00
Обявление за възложена поръчка 2020-07-20 11:30:00
Договор № ДОГ-178 От дата: 2020-07-17 2020-07-20 11:30:00

<-- Обратно към поръчки