Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи за подобряване на техническата инфраструктура на град Пещера, общ. Пещера, по две обособени позиции

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2020-05-11 17:25:00
№ 20200511tIbB1721358

Описание:

Предмет на поръчката: Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи за подобряване на техническата инфраструктура на град Пещера, общ. Пещера, по две обособени позиции.

Обособена позиция №1: Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи за подобряване на ВиК инфраструктурата на град Пещера, общ. Пещера;

Обособена позиция № 2: Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи за подобряване на транспортната инфраструктура на град Пещера, общ. Пещера“;

В рамките на всяка обособената позиция следва да бъдат извършени услуги, свързани с осъществяване на строителен надзор, включващи:

·    Дейност 1. Строителен надзор по време на изпълнението на обектите включени в обособената позиция, до приемането и въвеждането им в експлоатация, съгласно изискванията на ЗУТ и гарантиране прилагането на българските нормативни изисквания; 

·  Дейност 2. Изпълняване функцията на Координатор по безопасност и здраве, съгласно Наредба № 2 от 22.03.2004 г.  за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при изпълнението на строително - монтажни работи;

·  Дейност 3. Изготвяне на технически паспорти съгласно чл. 176а от ЗУТ и Наредба №5/28.12.2006 г. за обектите включени в обособената позиция или за съответната част от тях, ако се извърши поетапно предаване на части от строителният договор.ПубликацияДата
Решение за откриване на процедура 2020-05-11 17:25:00
Обявление за поръчка 2020-05-11 17:25:00
Документация 2020-05-11 17:25:00
ПРОТОКОЛ №1 2020-06-16 17:25:00
ПРОТОКОЛ №2 2020-06-16 17:25:00
Съобщение 2020-06-29 15:50:00
ПРОТОКОЛ №2.1 2020-07-03 17:20:00
ПРОТОКОЛ №3 2020-07-03 17:20:00
ПРОТОКОЛ №4 2020-07-03 17:20:00
ПРОТОКОЛ ПО ЧЛ.181, АЛ.4 ОТ ЗОП 2020-07-03 17:25:00
РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ 2020-07-03 17:25:00
Обявление за възложена поръчка 2020-08-25 11:00:00
Договор № ДОГ-195 От дата: 2020-07-31 2020-08-25 11:00:00
Договор № ДОГ-196 От дата: 2020-07-31 2020-08-25 11:10:00

<-- Обратно към поръчки