Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Изпълнение на СМР за подобряване на техническата инфраструктура на град Пещера, общ. Пещера, по две обособени позиции”

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2020-05-05 16:25:00
№ 20200505CfJi1709453

Описание:


1. Обособена позиция №1: „Подобряване на ВиК инфраструктурата на град Пещера, общ. Пещера”,включваща следните подобекти:


1.1. Подобект: „Реконструкция на водопровод на ул. „ Иван Вазов “ от о.т.313 до о.т. 338, по ул.„ Изгрев “ от о.т. 148  до о.т. 312 и изграждане на канализация по ул. „Изгрев“ от о.т. 148 до о.т.319 в гр. Пещера ,Община Пещера“.


1.2. Подобект: „Изграждане на канализация по ул. „ Георги Кьосеиванов “  -  от  км 0+455,78  до км 0+873“.


1.3. Подобект: „Реконструкция на водопровод по ул. „ 3-ти март “ от о.т.191д  до  о.т.404, гр.Пещера , общ. Пещера“.


2. Обособена позиция № 2: „Подобряване на транспортната инфраструктура на град Пещера, общ. Пещера“, включваща следните подобекти:


2.1.Подобект: „Рехабилитация на ул. Стефан Караджа“ от о.т. 359 до о.т. 366 гр. Пещера, общ. Пещера“.


2.2. Подобект: „Рехабилитация на ул. „Стефан Караджа“ от о.т. 298б до о.т. 366  на гр. Пещера, общ. Пещера“.


ПубликацияДата
Решение за откриване на процедура №16 от 05.05.2020г. 2020-05-05 16:25:00
Обявление за поръчка 2020-05-05 16:25:00
Документация 2020-05-05 16:25:00
Отговор на въпрос 2020-05-15 16:45:00
Съобщение 2020-06-09 17:15:00
ПРОТОКОЛ №1 2020-06-18 17:15:00
ПРОТОКОЛ №2 2020-06-18 17:15:00
ПРОТОКОЛ №3 2020-06-18 17:15:00
ПРОТОКОЛ №4 2020-06-19 17:20:00
ПРОТОКОЛ №5 2020-06-18 17:20:00
ПРОТОКОЛ ПО ЧЛ.181, АЛ.4 ОТ ЗОП 2020-06-18 17:20:00
РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ 2020-06-18 17:20:00
Обявление за възложена поръчка 2020-07-23 17:20:00
Договор № ДОГ-185 От дата: 2020-07-17 2020-07-23 17:20:00
Договор № ДОГ-186 От дата: 2020-07-17 2020-07-23 17:25:00

<-- Обратно към поръчки