Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка на електрическа енергия - ниско напрежение по регулирани цени от краен снабдител, за нуждите на Община Пещера

Тип поръчка: ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ

Дата: 2020-04-29 13:35:00
№ 20200429kmat1685167

Описание:

В обхвата на настоящата обществена поръчка ще бъде доставяна електрическа енергия на ниско напрежение от краен снабдител - „ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД. Обществената поръчка включва: Доставка на електрическа енергия - ниско напрежение по регулирани цени от краен снабдител, за нуждите на Община Пещера, на обекти съгласно Приложение № 1.


ПубликацияДата
Решение за откривена на процедура №11 от 29.04.2020г. 2020-04-29 13:35:00
Приложение №1 - Потребление 2020-04-29 13:35:00
Информация по чл.44, ал.3, т.1 от ЗОП 2020-04-29 13:35:00
прекратяване 2020-08-13 16:45:00
Прекратяване 2020-09-04 17:10:00

<-- Обратно към поръчки