Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка на нов, неупотребяван челен товарач за нуждите на общинско предприятие „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура“ гр. Пещера

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2020-04-29 17:25:00
№ 20200429hgTB1698023

Описание:ПубликацияДата
Решение за откриване на процедура 2020-04-29 17:25:00
Обявление за поръчка 2020-04-29 17:25:00
Документация 2020-04-29 17:25:00
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация 2020-04-30 16:55:00
Съобщение 2020-05-27 16:30:00
ПРОТОКОЛ №1 2020-06-05 16:35:00
ПРОТОКОЛ №2 2020-06-05 16:35:00
ПРОТОКОЛ №3 2020-06-05 16:35:00
ПРОТОКОЛ №4 2020-06-05 16:40:00
ПРОТОКОЛ №5 2020-06-05 16:40:00
ПРОТОКОЛ №6 2020-06-05 16:40:00
ПРОТОКОЛ ПО ЧЛ.181, АЛ.4 ОТ ЗОП 2020-06-05 16:40:00
РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ 2020-06-05 16:40:00
Обявление за възложена поръчка 2020-07-15 10:30:00
Обявление за приключване на договор 2021-01-26 16:55:00
Договор № ДОГ-174 От дата: 2020-07-13 2020-07-15 10:35:00

<-- Обратно към поръчки