Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Периодична доставка на строителни материали и свързаните с тях изделия, за нуждите на общинско предприятие „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура“ гр. Пещера

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2020-03-31 17:25:00
№ 20200331hlRt1676421

Описание:

Предметът на обществената поръчка обхваща изпълнението на доставка на строителни материали и свързаните с тях изделия за нуждите на ОП „ЧПОИ“, гр. Пещера посочени като вид и количество в Техническата спецификация.


ПубликацияДата
Обявление за поръчка 2020-03-31 17:25:00
Решение за откриване на процедура 2020-03-31 17:25:00
Документация 2020-03-31 17:25:00
Решение за изменение 2020-04-22 17:10:00
Прекратяване 2020-05-05 15:30:00
Прекратяване 2020-08-27 17:00:00
обявление за възложена поръчка 2020-09-04 17:05:00

<-- Обратно към поръчки