Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително монтажни работи за рекултивация на съществуващо сметище в имот с идентификатор 56277.3.1289, местност ,,Луковица“ по плана на гр. Пещера

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2020-03-19 15:55:00
№ 20200319MyDW1642365

Описание:

Предмет на настоящата обществена поръчка е извършване

на консултантски услуги, които включват изпълняване функциите на Консултант съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ) за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително монтажни работи за рекултивация на съществуващо сметище в имот с идентификатор 56277.3.1289, местност ,,Луковица“ по плана на гр. Пещера.

В рамките на настоящата обществена поръчка следва да бъдат извършени услуги, свързани с осъществяване на строителен надзор, включващи:

·         Дейност 1. Строителен надзор по време на изпълнението на обекта, до

приемането и въвеждането му в експлоатация, съгласно изискванията на ЗУТ и гарантиране прилагането на българските нормативни изисквания; 

·         Дейност 2. Изпълняване функцията на Координатор по безопасност и здраве,

съгласно Наредба № 2 от 22.03.2004 г.  за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при изпълнението на строително - монтажни работи;

·         Дейност 3. Изготвяне на технически паспорти съгласно чл. 176а от ЗУТ и Наредба №5/28.12.2006 г. за обекта или за съответната част от него, ако се извърши поетапно предаване на части от строителният договор.ПубликацияДата
Обявление за поръчка 2020-03-19 15:55:00
Решение за откриване на процедура 2020-03-19 15:55:00
Документация 2020-03-19 15:55:00
Прекратяване 2020-04-22 16:25:00
Прекратяване 2020-05-07 11:35:00

<-- Обратно към поръчки