Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка на горива, масла и ГСМ - Дизелово моторно гориво Б6, Автомобилен бензин А95Н, Автомобилен бензин А98Н, Масла и ГСМ за МПС обслужващи дейностите на Община Пещера и структурните звена към нея и Общинско предприятие "Чистота и поддържане на общинската инфраструктура" гр. Пещера, чрез периодични покупки посредством обслужване на бензиностанциите на Изпълнителя по три обособени позиции: Обособена позиция № 1 - "Доставкaта на бензин А-95Н, бензин А-98Н и Дизелово моторно гориво Б6 за зарежда

Тип поръчка: ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ

Дата: 2020-03-19 17:25:00
№ 20200319Ekha1659571

Описание:

Доставка на горива, масла и ГСМ  - Дизелово моторно гориво Б6, Автомобилен бензин А95Н, Автомобилен бензин А98Н, Масла и ГСМ за МПС обслужващи дейностите на Община Пещера и структурните звена към нея и Общинско предприятие "Чистота и поддържане на общинската инфраструктура" гр. Пещера, чрез периодични покупки посредством обслужване на бензиностанциите на Продавача по три обособени позиции: Обособена позиция № 1 - "Доставкaта на бензин А-95Н, бензин А-98Н и Дизелово моторно гориво Б6 за зареждането на автомобили обслужващи дейностите на Община Пещера и структурните звена към нея и Общинско предприятие "Чистота и поддържане на общинската инфраструктура" гр. Пещера от бензиностанции на Продавача на територията на Община Пещера"; Обособена позиция № 2 - "Доставкaта на бензин А-95Н и Дизелово моторно гориво Б6 за зареждането на  автомобили обслужващи дейностите на Община Пещера и структурните звена към нея и Общинско предприятие "Чистота и поддържане на общинската инфраструктура" гр. Пещера от бензиностанции на Продавача на територията на цялата страна" и Обособена позиция № 3 - "Доставка на масла и ГСМ за МПС обслужващи дейностите на Община Пещера и структурните звена към нея и Общинско предприятие "Чистота и поддържане на общинската инфраструктура" гр. Пещера"
Прогнозни количества: За Обособена позиция № 1 - Автомобилен бензин А95Н –  20 000 литра  ± 20 %; Автомобилен бензин А98Н –  30 000 литра  ± 20 % и Дизелово моторно гориво Б6 – 320 000 литра ± 20 %; за Обособена позиция № 2 - Автомобилен бензин А95Н –  5 000 литра  ± 20 % и Дизелово моторно гориво Б6 – 8 000 литра ± 20 % и за Обособена позиция № 3 Моторно масло  – 10 000 литра ± 20 %Течност чистачки   –  1 200 литра  ± 20 % Спирачна течност  –  1 000 литра  ± 20 % Антифриз   –   500 литра  ± 20 %
Договорите ще бъдат сключени за срок от 48  /четиридесет и осем/ месеца.


ПубликацияДата
Решение за откриване на процедура 2020-03-19 17:25:00
Обявление за възложена поръчка 2020-05-22 14:05:00
Обявление за възложенапоръчка ОП2 и ОП3 2020-06-29 10:30:00
Договор № 441 От дата: 2020-04-07 2020-05-22 14:05:00
Договор № 564 От дата: 2020-05-21 2020-06-29 10:35:00
Договор № 561 От дата: 2020-05-21 2020-06-29 10:40:00

<-- Обратно към поръчки