Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж гр. Пещера по девет обособени позиции

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2020-03-05 15:55:00
№ 20200305zlDU1635837

Описание:

Предмет на обществената поръчка е доставката на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж гр. Пещера, с адрес: гр. Пещера, ул. “Сокола“ № 1, със следните обособени позиции:

Обособена позиция № 1: Месо и месни продукти

Обособена позиция № 2: Мляко и млечни продукти

Обособена позиция № 3: Масла и мазнини

Обособена позиция № 4: Яйца

Обособена позиция № 5: Картофи, кореноплодни и варива

Обособена позиция № 6: Риба, рибни продукти и други морски храни

Обособена позиция № 7: Зърнени храни и храни на зърнена основа

Обособена позиция № 8: Плодове, зеленчуци и продукти от тях

Обособена позиция № 9: Други хранителни продукти
ПубликацияДата
Решение за откриване на процедура №3 от 05.03.2020г. 2020-03-05 15:55:00
Обявление за поръчка 2020-03-05 15:55:00
Документация 2020-03-05 15:55:00
Съобщение 2020-04-14 17:10:00
ПРОТОКОЛ №1 2020-04-28 17:20:00
ПРОТОКОЛ №2 2020-04-28 17:20:00
ПРОТОКОЛ №3 2020-04-28 17:20:00
ПРОТОКОЛ №4 2020-04-28 17:20:00
ПРОТОКОЛ №5 2020-04-28 17:20:00
ПРОТОКОЛ №6 2020-04-28 17:20:00
ПРОТОКОЛ ПО ЧЛ.181, АЛ.4 ОТ ЗОП 2020-04-28 17:20:00
РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ 2020-04-28 17:20:00
ПРОТОКОЛ №7 2020-05-13 17:25:00
ПРОТОКОЛ по чл.181, ал.4 от ЗОП за ОП2 и ОП8 2020-05-13 17:25:00
Решение за определяне на изпълнител за ОП2 и ОП8 2020-05-13 17:25:00
Обявление за възложена поръчка 2020-06-24 15:55:00
Договор № ДОГ-79 От дата: 2020-05-28 2020-06-24 16:00:00
Договор № ДОГ-90 От дата: 2020-06-10 2020-06-24 16:05:00
Договор № ДОГ-80 От дата: 2020-05-28 2020-06-24 16:10:00
Договор № ДОГ-81 От дата: 2020-05-28 2020-06-24 16:15:00
Договор № ДОГ-82 От дата: 2020-05-28 2020-06-24 16:15:00
Договор № ДОГ-83 От дата: 2020-05-28 2020-06-24 16:20:00
Договор № ДОГ-84 От дата: 2020-05-28 2020-06-24 16:20:00
Договор № ДОГ-91 От дата: 2020-06-10 2020-06-24 16:25:00
Договор № ДОГ-85 От дата: 2020-05-28 2020-06-24 16:25:00

<-- Обратно към поръчки