Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Рекултивация на съществуващо сметище в имот с идентификатор 56277.3.1289, местност ,,Луковица“ по плана на гр. Пещера

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2019-09-30 17:25:00
№ 20190930gTRY1584327

Описание:

Предмета на обществената поръчка обхваща извършването на „Рекултивация на съществуващо сметище в имот с идентификатор 56277.3.1289, местност ,,Луковица“ по плана на гр. Пещера“, като обхваща изпълнението на СМР отразяващи индикативните дейности и количеството, от което е видно съответния обхват, обем и сложността на изпълнението (За ТЕХНИЧЕСКА РЕКУЛТИВАЦИЯ - ПРЕОТКОСИРАНЕ И ПРЕДЕПОНИРАНЕ НА БО ЗА ОФОРМЯНЕ ТЯЛОТО НА РЕКУЛТИВИРАНОТО ДЕПО на 25 000м3; ПОЧВИ ЗА ПОДРАВНЯВАНЕ - 0,2м на 4283м3; ГАЗОВ ДРЕНАЖ; МИНЕРАЛЕН ЗАПЕЧАТВАЩ ПЛАСТ на 21418м2; ДРЕНАЖ ЗА ИНФИЛТРИРАЛИ ПРЕЗ РЕКУЛТИВАЦИОННИЯ СЛОЙ ПОЧВА И ХУМУС АТМОСФЕРНИ ВОДИ на 21418м2; ПОЧВЕН СЛОЙ - 0,5м на 10709м2; ХУМУС - 0,3м на 6425м3; ОХРАНИТЕЛНА КАНАВКА. За БИОЛОГИЧНА РЕКУЛТИВАЦИЯ- Затревяване с тревно семе с норма 25кг/дка, торове, вода за поливки – 21 декара. За ИНСТАЛАЦИЯ БИОГАЗ - ГАЗОВ КЛАДЕНЕЦ. За МОНИТОРИНГ - МОНИТОРИНГ - ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ)ПубликацияДата
Решение №18/30.09.2019г. за откриване на процедура 2019-09-30 17:25:00
Обявление за поръчка 2019-09-30 17:25:00
ДОКУМЕНТАЦИЯ 2019-09-30 17:25:00
Отговор на въпрос 2019-10-17 15:55:00
Съобщение до Заинтересованите страни 2020-01-17 15:50:00
ПРОТОКОЛ №1 2020-01-30 16:35:00
ПРОТОКОЛ №2 2020-01-30 16:35:00
ПРОТОКОЛ №3 2020-01-30 16:35:00
ПРОТОКОЛ №4 2020-01-30 16:40:00
ПРОТОКОЛ ПО ЧЛ.181, АЛ.4 ОТ ЗОП 2020-01-30 16:40:00
РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ 2020-01-30 16:40:00
Обявление за възложена поръчка 2020-04-02 11:50:00
Договор № ДОГ-64 От дата: 2020-03-24 2020-04-02 11:55:00

<-- Обратно към поръчки