Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Строително – монтажни работи по проект: Реконструкция на ул. „Георги Кьосеиванов“ и ул. „Иван Вазов“ от о.т. 313 до о.т. 338 и на ул. „Изгрев“ от о.т. 148 до о.т. 312“

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2019-09-17 17:20:00
№ 20190917rZum1535943

Описание:

Обекта на настоящата Обществена поръчка се провежда като ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ за възлагане на СТРОИТЕЛСТВО по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12, във връзка с чл. 20, ал. 2, т. 1 и чл. 176 от Закона за обществени поръчки - ЗОП попадаща в дефиницията на обект: „изпълнение на строителство“, съгласно чл.3, ал.1, т.1, буква „а“ от ЗОП

Наименованието на съответните ДЕЙНОСТИ отразени в ТЕХНИЧЕСКИТЕ СПЕЦИФИКАЦИИ на Обществената поръчка, които съгласно ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК, СВЪРЗАН С ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ и структурата на класификационната система попадат в обхвата на Основния CPV код определящ до ниво „Категория“ образуват най-висока прогнозна стойност и същите са основание за определяне на наименованието на Основния предмет на обществената поръчка, а именно: Строително – монтажни работи по проект: Реконструкция на ул. „Георги Кьосеиванов“ и ул. „Иван Вазов“ от о.т. 313 до о.т. 338 и на ул. „Изгрев“ от о.т. 148 до о.т. 312“


ПубликацияДата
Решение №17 от 17.09.2019г. за откриване на процедура 2019-09-17 17:20:00
Обявление за поръчка 2019-09-17 17:20:00
ДОКУМЕНТАЦИЯ 2019-09-17 17:20:00
ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБРАЗЕЦ НА АОП 2019-10-15 17:25:00
СЪОБЩЕНИЕ 2019-10-15 17:25:00
Прекратяване 2019-10-18 09:29:00
Прекратяване 2019-11-08 16:35:00

<-- Обратно към поръчки