Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Проектиране и осъществяване на авторски надзор за нуждите на община Пещера с 3 обособени позиции

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2019-06-14 10:25:00
№ 20190613xjJp1465723

Описание:

т.1     „Проектиране и осъществяване на авторски надзор за нуждите на община Пещера с 3 обособени позиции“, а именно:

т.1.1          ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 – „Услуги по териториално и градоустройствено планиране и развитие“, обхваща изпълнението на следните обекти:

а)   Проект за благоустрояване на публични пространства в гр. Пещера, участък от ул. „Дойранска епопея“ от ос. т. 544 до ос. т. 513, участък ул. „Георги Зафиров“ от ул. „Дойранска епопея“ до коритото на река "Стара река"  и ул. „Димитър Горов“ между ос. т. 541 до ос. т. 549, вкл. улица тупик  между ос. т. 514 и ос. т. 548;

б)   Проект за благоустрояване на район "Изгрев", квартал 27;

в)   Проект за благоустрояване на района около часовникова кула "Сахата", (южната част на гр. Пещера), квартали: 153; 155; 205; 206;

г)   Изработване на подробен устройствен план и технически проект на 16 броя гаражи на ул. „Стара крепост“ в гр. Пещера.

т.1.2          ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 – „Услуги по проектиране и конструиране на строителни съоръжения“, обхваща изпълнението на следните обекти:

а)   Проект за свлачище срещу кв.205, гр. Пещера;

б)   Проект за свлачище в местност "Дръща", гр. Пещера;

в)   Изработване на технически проект за реконструкция на ул. "Стара крепост"

т.1.3          ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3 – „Архитектурно проектиране на външния изглед“, обхваща изпълнението на следните обекти:

а)   Проектиране основен ремонт на Общински пазар УПИ-I-пазар кв. 129 гр. Пещера

б)   Проект за изграждане на нулевоенергиен дом за възрастни хора с клас А на енергопотребление, използващ аеротермална и фотоволтанична инсталация в гр. Пещера

в)   Проект за изграждане на 7бр. – точки от общинските системи за управление на отпадъците - площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата.ПубликацияДата
Обявление за поръчка 2019-06-14 10:25:00
Решение за откриване на процедура 2019-06-14 10:25:00
Документация 2019-06-14 10:25:00
Протокол 1 2019-07-19 17:00:00
Протокол 2 2019-07-19 17:00:00
СЪОБЩЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ 2019-08-05 16:47:00
Протокол №2.1 2019-08-30 16:53:00
Протокол №3 2019-08-30 16:55:00
Протокол №4 2019-08-30 16:56:00
Протокол №5 2019-08-30 16:56:00
РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ 2019-08-30 17:00:00
Протокол по чл.181, ал.4 от ЗОП и чл. 60а, ал.4 от ППЗОП 2019-08-30 17:08:00
УВЕДОМЛЕНИЕ/СЪОБЩЕНИЕ 2019-09-11 15:00:00
Обявление за възложена поръчка 2019-10-31 16:05:00
Договор № ДОГ-24 От дата: 2019-10-23 2019-10-31 16:10:00
Договор № ДОГ-27 От дата: 2019-10-25 2019-10-31 16:20:00
Договор № ДОГ-21 От дата: 2019-10-23 2019-10-31 16:25:00

<-- Обратно към поръчки