Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Услуги по изготвяне на оценка за съответствие и упражняване на строителен надзор“, по проектно предложение, което се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж”2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие

Тип поръчка: СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

Дата: 2019-05-27 17:30:00
№ 20190527KSke1444179

Описание:

т.1     Предмет на настоящата обществена поръчка е избирането на независим изпълнител, притежаващ професионална квалификация и практически опит в изпълнение на следните дейности:

т.1.1          ДЕЙНОСТ №1 - ИЗГОТВЯНЕ НА ОЦЕНКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ:

а)   Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционния проект в съответствие с чл. 142, ал.5, чл.142, ал.10 и чл.142, ал.11 на ЗУТ на обектите от обхвата на обществената поръчка;

т.1.2          ДЕЙНОСТ №2 - УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР:

а)   Упражняване на строителен надзор в съответствие с чл. 168 от ЗУТ;

 

т.2     За предмета на обществената поръчка обхващащ изпълнението на услугите на сградите Дирекция „Социален патронаж“ със звено „Домашен социален патронаж, офиси и кухня“, „Дневен център за деца и младежи с увреждания“, ще се изпълнява следната дейност:

т.2.1          ДЕЙНОСТ №2 – УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР;

т.3     За предмета на обществената поръчка обхващащ изпълнението на услугите на многофамилна жилищна сграда на ул. „Георги Зафиров 73““ и на многофамилна жилищна сграда на ул. „Симон Налбант 50““, ще се изпълняват следните дейности:

т.3.1          ДЕЙНОСТ №1 - ИЗГОТВЯНЕ НА ОЦЕНКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ;

т.3.2          ДЕЙНОСТ №2 – УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР;ПубликацияДата
ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБРАЗЕЦ НА АОП 2019-05-27 17:30:00
ДОКУМЕНТАЦИЯ 2019-05-27 17:30:00
ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБРАЗЕЦ НА АОП 2019-06-06 17:30:00
СЪОБЩЕНИЕ 2019-06-06 17:30:00
ПРОТОКОЛ №1 2019-06-20 17:10:00
Договор № BG16RFOP001-2.002-0028-C01-U-03 От дата: 2019-07-09 2019-07-09 15:35:00

<-- Обратно към поръчки