Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка на консумативи, части и материали. Извършване на подмяна, ремонти, текущо техническо обслужване, годишни технически прегледи и техническа профилактика на леки, товарни и специализирани автомобили, колесни багери и верижни машини на Община Пещера – Общинска администрация, звената към нея и второстепенните разпоредители с бюджетни средства с 2 обособени позиции

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2019-05-17 11:40:00
№ 20190517KYLH1422068

Описание:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: „Доставка на консумативи и части и осъществяване на услуги по извършване на ремонт и поддръжка на леки и товарни автомобили“;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2: „Доставка на консумативи и части и осъществяване на услуги по извършване на ремонт и поддръжка на специализирани автомобили, колесни багери и верижни машини”

т.1    За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 и №2:

т.1.1  Предмета на обществената поръчка Обхваща изпълнението на следните дейности по обособени позиции, а именно:

а)   ДЕЙНОСТ №1 - Доставка на консумативи и части:

а.1)   Доставка на материали, части и консумативи необходими за извършвания ремонт, поддръжка и техническо обслужване.

б)   ДЕЙНОСТ №2 - Осъществяване на услуги по извършване на ремонт, поддръжка и техническо обслужване, включващи:

б.1)   Ремонт, поддръжка и техническо обслужване в пълен обем и периодичност, съгласно предписанията на производителя на съответния автомобил/техника и/или съгласно препоръките на обслужващия сервиз с цел правилното експлоатиране и спазване на изискванията за безопасност, което не се изчерпва с изброеното по-долу, а именно: Ремонти; Тенекеджийско-бояджийски дейности; Проверка и извършване на разрядо-заряден цикъл на акумулаторните батерии; Ремонт и зареждане на климатични системи; Смяна на ел. крушки; Зареждане/доливане на течност за чистачки и антифриз; Смяна на филтри и масла; Проверка и оглед на системите, възлите и агрегатите за правилното им функциониране; Смяна части и консумативи по препоръка на сервиза; Привеждане на системите, възлите и агрегатите в изправно състояние; Ремонт на двигател, ходова част, източници и потребители на електрическа енергия, агрегати и възли, климатици и климатроници, регулиране геометрията на окачване на преден и заден мост; Технически преглед на автомобил/техника; Смяна на гуми – демонтаж, монтаж и баланс и регенериране/вулканизиране; Комплексно почистване на автомобил/техника (Външно и Вътрешно); Извозване/изтегляне/транспортиране на аварирал автомобил и/или техника до обслужващия сервиз - Осигуряване на пътна помощ на територията на страната.ПубликацияДата
Решение за откриване на процедура 2019-05-17 11:40:00
Обявление за поръчка 2019-05-17 11:40:00
ДОКУМЕНТАЦИЯ 2019-05-17 11:40:00
Съобщение до заинтересованите страни 2019-06-12 16:05:00
ПРОТОКОЛ №1 2019-07-09 15:10:00
ПРОТОКОЛ №2 2019-07-09 15:10:00
ПРОТОКОЛ №3 2019-07-09 15:10:00
ПРОТОКОЛ №4 2019-07-09 15:10:00
ПРОТОКОЛ №5 2019-07-09 15:10:00
ПРОТОКОЛ №6 2019-07-09 15:10:00
ПРОТОКОЛ по чл.181, ал.4 от ЗОП и чл.60а, ал.4 от ППЗОП 2019-07-09 15:15:00
Решение №13 от 09.07.2019г. 2019-07-09 15:15:00
Обявление до АОП за прекратяване 2019-08-05 16:20:00
Обявление за възложена поръчка ОП2 2019-10-10 16:00:00
Договор № ДОГ-420 От дата: 2019-09-12 2019-10-10 16:05:00

<-- Обратно към поръчки