Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Строително-монтажни работи за повишаване на енергийна ефективност на сградите Дирекция „Социален патронаж“ със звено „Домашен социален патронаж, офиси и кухня“, „Дневен център за деца и младежи с увреждания“

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2019-05-02 17:20:00
№ 20190502syXI1419526

Описание:

Предмета на обществената поръчка обхваща изпълнението на Строително-монтажни работи за повишаване на енергийна ефективност на сградите Дирекция „Социален патронаж“ със звено „Домашен социален патронаж, офиси и кухня“, „Дневен център за деца и младежи с увреждания“.ПубликацияДата
РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА 2019-05-02 17:20:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА 2019-05-02 17:20:00
ДОКУМЕНТАЦИЯ 2019-05-02 17:25:00
Съобщение до заинтересованите страни 2019-06-12 16:10:00
ПРОТОКОЛ №1 2019-07-01 16:30:00
ПРОТОКОЛ №2 2019-07-01 16:30:00
ПРОТОКОЛ №3 2019-07-01 16:35:00
ПРОТОКОЛ №4 2019-07-01 16:35:00
ПРОТОКОЛ №5 2019-07-01 16:35:00
ПРОТОКОЛ №6 2019-07-01 16:35:00
ПРОТОКОЛ ПО ЧЛ.181, АЛ.4 ОТ ЗОП И Ч.60А, АЛ.4 ОТ ППЗОП 2019-07-01 16:35:00
РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ 2019-07-01 16:35:00

<-- Обратно към поръчки