Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Покана за представяне на индикативни оферти във връзка с провеждане на пазарно проучване, във връзка с възлагане на обществена поръчка

Тип поръчка: Пазарно проучване по чл.21 от ЗОП

Дата: 2019-04-25 13:49:00
№ 20190425daRX1400581

Описание:

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

 

 

 

 Относно: Покана за представяне на индикативни оферти във връзка с провеждане на пазарно проучване, във връзка с възлагане на обществена поръчка 

 

 

Уважаеми дами и господа,

 

Във връзка с подготовката на обществена поръчка, свързана с проектиране и осъществяване на авторски надзор за нуждите на Община Пещера, Ви каним да вземете участие в настоящето пазарно проучване по смисъла на чл. 21, ал. 2 от ЗОП, имащо за цел определяне на прогнозна стойност на поръчката, като в срок до 17.30 часа на 10.05.2019г. като  представите Индикативна ценова оферта, при условията на образеца.

Желаещите да се включат в пазарното проучване, могат да изпращат своите предложения на електронен адрес: mayor@peshtera.bg

Предложенията  трябва да бъдат електронно подписани и със срок на валидност шест месеца.

Всяко заинтересовано лице има право да предостави Индикативна ценова оферта за едно, няколко или всички от техническите задания.

Получените предложения няма да бъдат разкривани и публикувани в публичното пространство, а ще бъдат приложени единствено към досието на обществената поръчка.

Пазарното проучване се провежда до 17.30 часа на 10.05.2019г.  включително.

Уведомяваме Ви, че представените от Вас стойности са с индикативен характер и не са обвързващи в случай на последващо участие при откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП, като имат единствено за цел да бъде извършено проучване на пазара и реалните пазарни цени, които да бъдат сравнени и анализирани и на тази основа да бъде определена прогнозната стойност на обществената поръчка.

 

Приложения:

  1. Образци на индикативни оферти.

  2. Технически задания.ПубликацияДата
Проект за благоустрояване на публични пространства в гр. пещера, участък от ул. „Дойранска епопея“ от ос. т. 544 до ос. т. 513, участък ул. „Георги Зафиров“ от ул. „Дойранска епопея“ до коритото на река "стара река" и ул. „Димитър Горов“ между ос. т. 541 2019-04-25 14:00:00
Проект за свлачище срещу кв.205, гр. Пещера 2019-04-25 14:00:00
Проект за свлачище в местност "Дръща", гр. Пещера 2019-04-25 14:05:00
Проект за благоустрояване на район "Изгрев", квартал 27 2019-04-25 14:05:00
Проект за благоустрояване на района около часовникова кула "Сахата", (южната част на гр. Пещера), квартали: 153; 155; 205; 206 2019-04-25 14:05:00
Проектиране основен ремонт на Общински пазар УПИ-I-пазар кв. 129 гр. Пещера 2019-04-25 14:05:00
Проект за изграждане на нулевоенергиен дом за възрастни хора с клас А на енергопотребление, използващ аеротермална и фотоволтанична инсталация в гр. Пещера 2019-04-25 14:10:00
Изработване на подробен устройствен план и технически проект на 16 броя гаражи на ул. „Стара крепост“ в гр. Пещера 2019-04-25 14:10:00
Проект за изграждане на 7бр. – точки от общинските системи за управление на отпадъците - площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата 2019-04-25 14:10:00

<-- Обратно към поръчки