Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Изготвяне на работен проект, осъществяване на авторски надзор и изпълнение на Строително-монтажни работи за повишаване на енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Пещера с 2 обособени позиции

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2019-02-27 16:25:00
№ 20190227vwTS1381854

Описание:

т.1     Предмета на обществената поръчка обхваща изпълнението на Изготвяне на работен проект, осъществяване на авторски надзор и изпълнение на Строително-монтажни работи за повишаване на енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Пещера с 2 обособени позиции, а именно:

т.1.1          ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 - „Изготвяне на работен проект, осъществяване на авторски надзор и изпълнение на Строително-монтажни работи за повишаване на енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда на ул. „Георги Зафиров 73““;

т.1.2          ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 - „Изготвяне на работен проект, осъществяване на авторски надзор и изпълнение на Строително-монтажни работи за повишаване на енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда на ул. „Симон Налбант 50““;ПубликацияДата
ДОКУМЕНТАЦИЯ 2019-02-27 16:30:00
РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА 2019-02-27 16:30:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА 2019-02-27 16:30:00
ПРОТОКОЛ №1 2019-04-17 17:00:00
ПРОТОКОЛ №2 2019-04-17 17:00:00
Съобщение до заинтересованите страни 2019-05-28 17:25:00
Протокол 5 2019-06-10 17:25:00
Протокол 6 2019-06-10 17:25:00
Доклад 2019-06-10 17:30:00
Решение 9 2019-06-10 17:30:00
Протокол 2.1 2019-06-10 17:25:00
Протокол 3 2019-06-10 17:25:00
ПРОТОКОЛ №4 2019-06-10 17:25:00
Обявление за възложена поръчка 2019-08-01 15:10:00
Допълнително споразумение №1 към Договор №BG16RFOP001-2.002-0028-C01-S-04 от 09.07.2019г. 2019-08-16 17:25:00
Допълнително споразумение №1 към Договор №BG16RFOP001-2.002-0028-C01-S-05 от 19.07.2019г. 2019-08-16 17:27:00
Договор № BG16RFOP001-2.002-0028-C01-S-04 От дата: 2019-07-09 2019-08-01 15:15:00
Договор № BG16RFOP001-2.002-0028-C01-S-05 От дата: 2019-07-19 2019-08-01 15:15:00

<-- Обратно към поръчки