Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка на два броя ръчноводими вакуумни машини за събиране на отпадъци за нуждите на общинско предприятие „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура“ гр. Пещера

Тип поръчка: СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

Дата: 2019-02-13 12:15:00
№ 20190213HOmr1378304

Описание:

Предмета на настоящата обществена поръчка касае покупка и доставка на:

т.1 Два броя ръчноводими електрически самоходни вакуумни машини за отпадъци

т.2     Съпътстващи дейности на доставката:

т.2.1          Осъществяване на Гаранционна поддръжка/отговорност в гаранционния срок  (отстраняване от Изпълнителя на всички технически неизправности и повреди, възникнали не по вина на Възложителя)ПубликацияДата
ДОКУМЕНТАЦИЯ 2019-02-13 13:35:00
ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБРАЗЕЦ НА АОП 2019-02-13 13:35:00
ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБРАЗЕЦ НА АОП 2019-02-21 17:30:00
СЪОБЩЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ 2019-02-21 17:30:00
ПРОТОКОЛ №1 2019-03-11 17:11:00
Договор № ДОГ-174/08.04.2019г. От дата: 2019-04-08 2019-04-08 17:15:00

<-- Обратно към поръчки