Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка на касети с тонер за нуждите на община Пещера

Тип поръчка: СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

Дата: 2018-10-16 14:34:02
№ 20181016JGPy1356743

Описание:

  Предмета на обществената поръчка обхваща изпълнението на доставка на касети с тонер за нуждите на община Пещера.

Конкретните видове касети с тонер са отразени в Техническите спецификации, неразделна част от настоящата обществена поръчка. Същите ще се доставят на отделни заявки, в зависимост от моментните потребности на общинска администрация до достигане на стойността по договора.ПубликацияДата
ДОКУМЕНТАЦИЯ 2018-10-16 14:52:00
Информация по образец на АОП 2018-10-16 14:53:00
ПРОТОКОЛ №1 2018-11-07 16:40:00
Договор № ДОГ-390 От дата: 2018-11-26 2018-11-26 10:43:00

<-- Обратно към поръчки