Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Проектиране на улични ВиК мрежи и съоръжения на територията на гр. Пещера

Тип поръчка: СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

Дата: 2018-07-26 11:54:21
№ 20180726EsYx1326503

Описание:

Предметът на обществената поръчка обхваща изпълнението на услуги по Проектиране на улични ВиК мрежи и съоръжения на територията на гр. Пещера на 7бр. обекти/строежи с обща дължина  от 1 950м със следните дейности:
т.1.1 ДЕЙНОСТ №1 – ИЗГОТВЯНЕ НА РАБОТЕН ПРОЕКТ ЗА:
а)  ДЕЙНОСТ № 1.1 - „Реконструкция на ВиК мрежи и съоръжения по ул. „Беглика“ гр. Пещера, от ос. точка 432 до осова точка 433 с дължина  55 м“;
б) ДЕЙНОСТ №1.2 - „Реконструкция на ВиК мрежи и съоръжетния по ул. „Панорама“ гр. Пещера, от ос.точка 67 до осова точка 439 с дължина  460 м.“;
в) ДЕЙНОСТ №1.3 - „Реконструкция на ВиК мрежи и съоръжетния по ул. „Владимир Рилски“ гр. Пещера, от ос.точка 439 до осова точка 529 с дължина  155 м.“;
г) ДЕЙНОСТ №1.4 - „Реконструкция на ВиК мрежи и съоръжения по ул. „Опълченска“ гр. Пещера, от ос. точка 440 до осова точка 431 с дължина 170 м.“;
д) ДЕЙНОСТ №1.5 - „Реконструкция на ВиК мрежи и съоръжения по ул. „Стефан Кънчев“ гр. Пещера, от ос. точка 27 до осова точка 13 с дължина 660м.“;
е) ДЕЙНОСТ №1.6 - „Реконструкция на ВиК мрежи и съоръжения по ул. „Чаталджа“ гр. Пещера, от ос. точка 46  до ос.т.44  с дължина 145 м и  от ос. т 44 до осова точка 109 с дължина 105м.“;
ж) ДЕЙНОСТ № 1.7 - „Реконструкция на ВиК мрежи и съоръжения по ул. „Христо Ботев“ гр. Пещера, от ос. точка 425 до осова точка 586 с дължина 305м.“;
т.1.2 ДЕЙНОСТ № 2 – ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР за:
а) ДЕЙНОСТ № 2.1 - „Реконструкция на ВиК мрежи и съоръжения по ул. „Беглика“ гр. Пещера, от ос. точка 432 до осова точка 433 с дължина  55 м“;
б) ДЕЙНОСТ № 2.2 - „Реконструкция на ВиК мрежи и съоръжетния по ул. „Панорама“ гр. Пещера, от ос.точка 67 до осова точка 439 с дължина  460 м.“;
в) ДЕЙНОСТ № 2.3 - „Реконструкция на ВиК мрежи и съоръжетния по ул. „Владимир Рилски“ гр. Пещера, от ос.точка 439 до осова точка 529 с дължина  155 м.“;
г) ДЕЙНОСТ № 2.4 - „Реконструкция на ВиК мрежи и съоръжения по ул. „Опълченска“ гр. Пещера, от ос. точка 440 до осова точка 431 с дължина 170 м.“;
д) ДЕЙНОСТ № 2.5 - „Реконструкция на ВиК мрежи и съоръжения по ул. „Стефан Кънчев“ гр. Пещера, от ос. точка 27 до осова точка 13 с дължина 660м.“;
е) ДЕЙНОСТ № 2.6 - „Реконструкция на ВиК мрежи и съоръжения по ул. „Чаталджа“ гр. Пещера, от ос. точка 46  до ос.т.44  с дължина 145 м и  от ос. т 44 до осова точка 109 с дължина 105м.“;
ж) ДЕЙНОСТ № 2.7 - „Реконструкция на ВиК мрежи и съоръжения по ул. „Христо Ботев“ гр. Пещера, от ос. точка 425 до осова точка 586 с дължина 305м.“;


ПубликацияДата
Информация по образец на АОП 2018-07-26 11:50:00
ДОКУМЕНТАЦИЯ 2018-07-26 11:55:00
ПРОТОКОЛ №1 2018-09-28 15:55:00
Договор № ДОГ-349 От дата: 2018-10-30 2018-10-30 15:00:00

<-- Обратно към поръчки