Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Обект: "Реконструкция на обществен парк в ПИ 56277.502.1144 по кадастралната карта на територията на гр.Пещера"

Тип поръчка: ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ

Дата: 2018-07-04 17:30:00
№ 20180705lGaB1304398

Описание:

На основание чл.44 от Закона за обществените поръчки и раздел 14.2., т.8 от Приложение № 1 Условия за кандидатстване към Заповед № РД 09-231 от 09.03.2018г., за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 -2020 г., с настоящото провеждаме пазарни консултации, чрез събиране на оферти за:

Обект: "Реконструкция на обществен парк в ПИ 56277.502.1144 по кадастралната карта на територията на гр.Пещера"ПубликацияДата
Покана по чл. 44 от ЗОП 2018-07-04 17:30:00
Оферта 2018-07-04 17:30:00
Приложение №1 2018-07-04 17:30:00
ОФЕРТА №1 2018-07-12 17:30:00
ОФЕРТА №2 2018-07-12 17:30:00
ОФЕРТА №3 2018-07-12 17:30:00
ПРОТОКОЛ №1 2018-07-12 17:30:00
РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕФЕРЕНТЕН РАЗХОД 2018-07-12 17:30:00

<-- Обратно към поръчки