Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Извършване на Обследване за установяване на Техническите характеристики и Енергийната ефективност и Изготвяне на Технически и Енергийни паспорти, така и доклади за Установени Технически характеристики и Енергийна ефективност за нуждите на Община Пещера

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2018-06-28 10:58:13
№ 20180628sqcN1262814

Описание:

т.1     Предмет на настоящата обществена поръчка е избирането на независим изпълнител, притежаващ професионална квалификация и практически опит в изпълнение на следните дейности, а именно:

т.1.1          ДЕЙНОСТ №1 – Извършване на обследване за установяване на техническите характеристики, Изготвяне на Технически паспорт и доклад за Установени Технически характеристики на сграда

т.1.2          ДЕЙНОСТ №2 – Извършване на Обследване за установяване на Енергийната ефективност, Изготвяне на Енергиен паспорт, така и доклад за Енергийна ефективност на сграда;

т.2     Извършването на дейностите ще се осъществява на обекти с общо РЗП 20 000 кв.м., като Възложителят ще възлага обект/и/строеж – (сграда) според моментната необходимост.ПубликацияДата
Становище на АОП №КСИ-109/26.06.2018г. 2018-06-28 14:55:00
Решение за откриване на процедура 2018-06-28 14:55:00
Обявление за поръчка 2018-06-28 14:55:00
ДОКУМЕНТАЦИЯ 2018-06-28 14:55:00
СЪОБЩЕНИЕ 2018-07-20 17:10:00
СТАНОВИЩЕ НА АОП ЗА ОСЪЩЕСТВЕН КОНТРОЛ 2018-07-11 14:15:00
ПРОТОКОЛ №1 2018-07-26 14:15:00
ПРОТОКОЛ №2 2018-07-26 14:15:00
ПРОТОКОЛ №3 2018-07-26 14:15:00
ПРОТОКОЛ №4 2018-07-26 14:15:00
ПРОТОКОЛ №5 2018-07-26 14:20:00
ПРОТОКОЛ №6 2018-07-26 14:20:00
ДОКЛАД 2018-07-26 14:20:00
РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ 2018-07-26 14:20:00
Обявление за възложена поръчка 2018-08-14 11:40:00
Обявление за приключване на договор 2021-01-26 17:05:00
Договор № ДОГ-278 От дата: 2018-08-13 2018-08-14 11:35:00

<-- Обратно към поръчки