Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия за нуждите на Община Пещера, структурните звена към нея и второстепенните разпоредители с бюджет на територията на Община Пещера с 2 обособени позиции

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2018-06-28 10:26:02
№ 20180626kAfy1251862

Описание:

  1. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1„Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия ниско напрежение, координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с Електроенергийния Системен Оператор и поемане на разходите за небаланси за нуждите на Община Пещера, структурните звена към нея и второстепенните разпоредители с бюджет на територията на Община Пещера“;

  2. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2„Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия средно напрежение, координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с Електроенергийния Системен Оператор и поемане на разходите за небаланси за нуждите на „Водоснабдяване, Канализация и Строителство“ ООД, гр. Пещера“;ПубликацияДата
Решение №16/26.06.2018г. 2018-06-28 10:20:00
Обявление за поръчка 2018-06-28 10:20:00
ДОКУМЕНТАЦИЯ 2018-06-28 10:25:00
Съобщение до заинтерасованите страни 2018-08-08 15:40:00
ПРОТОКОЛ №1 2018-08-14 09:50:00
ПРОТОКОЛ №2 2018-08-14 09:50:00
ПРОТОКОЛ №3 2018-08-14 09:50:00
ПРОТОКОЛ №4 2018-08-14 09:50:00
ПРОТОКОЛ №5 2018-08-14 09:50:00
ДОКЛАД 2018-08-14 09:50:00
Решение за избор на изпълнител 2018-08-14 09:50:00
Обявление за възложена поръчка 2018-10-10 15:31:00
Допълнително споразумение №1 към договор №ДОГ-309 от 01.10.2018г. 2019-01-04 15:25:00
Допълнително споразумение №1 към договор №ДОГ-310 от 01.10.2018г. 2019-01-04 15:30:00
Обявление за приключване на договор №ДОГ-309 от 01.10.2018г. 2020-03-27 14:30:00
Обявление за приключване на договор №ДОГ-310 от 01.10.2018г. 2020-03-27 14:30:00
Договор № ДОГ-309 От дата: 2018-10-01 2018-10-10 15:17:00
Договор № ДОГ-310 От дата: 2018-10-01 2018-10-10 15:28:00

<-- Обратно към поръчки