Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Периодична доставка на офис оборудване без мебелировка за нуждите на община Пещера и второстепенните разпоредители с бюджетни средства с 2 обособени позиции“

Тип поръчка: СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

Дата: 2018-05-15 13:50:00
№ 20180515sBcR1225960

Описание:

Предмета на обществената поръчка Обхваща изпълнението на „Периодична доставка на офис оборудване без мебелировка за нуждите на община Пещера и второстепенните разпоредители с бюджетни средства с 2 обособени позиции“

    ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 - „Периодична доставка на офис оборудване без мебелировка, дребно офис оборудване и хартия“;


  ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 – „Периодична доставка на офис оборудване, без мебелировка,  предназначени за възлагане на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП, утвърден с решение на МС 591/18.07.2016г.“

Количеството и видовете офис оборудване се доставят на отделни заявки, в зависимост от моментните потребности на община Пещера и второстепенните разпоредители с бюджетни средства.ПубликацияДата
ДОКУМЕНТАЦИЯ 2018-05-15 14:00:00
ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБРАЗЕЦ НА АОП 2018-05-15 14:00:00
Информация до АОП 2018-05-23 08:35:00
Съобщение до заинтересованите страни 2018-05-23 08:35:00
ПРОТОКОЛ № 1 2018-06-14 15:40:00
Договор № ДОГ-249 От дата: 2018-07-10 2018-07-10 10:30:00
Договор № ДОГ-250 От дата: 2018-07-10 2018-07-10 10:30:00

<-- Обратно към поръчки