Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка и монтаж на термопомпа за нуждите на Общинска администрация - гр. Пещера

Тип поръчка: СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

Дата: 2018-03-01 16:38:52
№ 20180301bSYm1178453

Описание:

 Предметът на обществената поръчка обхваща изпълнението на доставка и монтаж на термопомпа за нуждите на Общинска администрация – гр. Пещера със следните параметри:
т.1.1 Доставка на:
а) Термопомпа - Въздухоохлаждащ агрегат с директно изпарение – бр.1. Минимално изисквани Параметри: студоносителя 7/12°C с номинална охладителна мощност Qхл.=174kW; Nел.=66kW номинална отоплителна мощност Qот.=179kW с температура 50°C при Твн.=+0°C; Nел= 102kW, моноблок, хидравличен модул, меки връзки DN80, табло автоматика, ключ поток и спирателна и предпазна арматура, циркулационна помпа, вграден разширителен съд 50л + буферен съд от 350л, автоматични обезвъздушители и крепежни елементи, метални стойки/конструкции;
т.1.2 Съпътстващи дейности на доставката - доставка на:
а) Спирателен кран DN80 – бр.2. Минимално изисквани Параметри: Спирателен кран DN80;
б) Спирателен кран DN80 – бр.1. Минимално изисквани Параметри: Спирателен кран DN80 с изпразнител;
в) Възвратен клапан DN80 – бр.1. Минимално изисквани Параметри: Възвратен клапан DN80;
г) Филтър DN80 – бр.1. Минимално изисквани Параметри: Филтър DN80;
т.1.3 Съпътстващи дейности на доставката - услуги:
а) Монтажни работи и окомплектоване на термопомпа и свързаните с ней елементи;
б) Пуск и настройка на термопомпа и свързаните с ней елементи;
в) Провеждане на 72 часови проби на термопомпата и свързаните с ней елементи


ПубликацияДата
ИНФОРМАЦИЯ ДО АОП 2018-03-01 16:45:00
ДОКУМЕНТАЦИЯ 2018-03-01 16:45:00
Съобщение до заинтересованите лица 2018-03-09 09:00:00
ИНФОРМАЦИЯ ДО АОП 2018-03-09 11:10:00
ПРОТОКОЛ №1/13.03.2018г. 2018-03-13 17:00:00
Договор № ДОГ-178 От дата: 2018-04-26 2018-04-26 11:30:00

<-- Обратно към поръчки