Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Доставка на товарни средства за отпадъци за нуждите на ОП “Чистота и поддръжка на общинската инфраструктура“ гр. Пещера“

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2018-02-05 10:30:00
№ 20180206CvlB1152458

Описание:

т.1     Предметът на обществената поръчка включва доставка на товарни средства за извозване на битови отпадъци, генерирани на територията на община Пещера до Регионалното депо в гр. Пазарджик, а именно:

т.1.1          Доставка на:

а)   ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ /ФАДРОМА/ - употребяван - 1бр.

б)   СМЕТОСЪБИРАЩА МАШИНА /1/ - употребяван - 1бр.

в)   СМЕТОСЪБИРАЩА МАШИНА /2/ - употребяван - 1бр.

г)   ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ /САМОСВАЛ/ - употребяван - 1бр.

д)   МИНИ ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ - употребяван - 1бр.

е)    БОРДОВИ ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ /до 3,5 т/ - употребяван - 1бр.

ж) ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ ЗА ПРЕВОЗ НА КОНТЕЙНЕРИ - употребяван - 1бр.

т.1.2          Съпътстващи дейности на доставката:

а)   Подпомагане на Възложителя при прехвърляне на правото на собственост върху съответните средства/техника на Възложителя,

б)   Подпомагане на Възложителя при извършване на съответните регистрации на съответните средства/техника;

в)   Осъществяване на Гаранционна поддръжка/отговорност в гаранционния срок  (отстраняване от Изпълнителя на всички технически неизправности и повреди, възникнали не по вина на Възложителя).ПубликацияДата
Становище на АОП №КСИ-7/26.01.2018г. 2018-02-05 11:00:00
Решение №3/06.02.2018 2018-02-08 10:45:00
Обявление за поръчка 2018-02-08 10:45:00
Документация 2018-02-08 10:45:00
Съобщение 2018-02-23 14:15:00
ПРОТОКОЛ №1 2018-03-06 16:20:00
ПРОТОКОЛ №2 2018-03-06 16:20:00
ПРОТОКОЛ №3 2018-03-06 16:20:00
ПРОТОКОЛ №4 2018-03-06 16:20:00
ПРОТОКОЛ №5 2018-03-06 16:20:00
ПРОТОКОЛ №6 2018-03-06 16:20:00
ДОКЛАД 2018-03-06 16:25:00
РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ 2018-03-06 16:25:00
Обявление за възложена поръчка 2018-03-28 13:50:00
Обявление за приключване на договор 2019-07-16 11:05:00
Договор № ДОГ-151 От дата: 2018-03-21 2018-03-28 13:45:00

<-- Обратно към поръчки