Филтрирай по:

Тип на поръчката:



За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:



Обществени поръчки

„Доставка на консумативи, части и материали. Извършване на подмяна, ремонти, текущо техническо обслужване, годишни технически прегледи и техническа профилактика на служебни леки, товарни и специализирани автомобили, колесни багери и верижни машини на Община Пещера – Общинска администрация, звената към нея и второстепенните разпоредители с бюджетни средства с 2 обособени позиции“

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2017-12-28 15:09:14
№ 20171228ymqb1120941

Описание:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: „Доставка на консумативи и части и осъществяване на услуги по извършване на ремонт и поддръжка на служебни леки и товарни автомобили“;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2: „Доставка на консумативи и части и осъществяване на услуги по извършване на ремонт и поддръжка на служебни специализирани автомобили, колесни багери и верижни машини”


ПубликацияДата
Решение за откриване на процедура 2017-12-28 14:55:00
Обявление за поръчка 2017-12-28 14:55:00
Документация 2017-12-28 15:00:00
СЪОБЩЕНИЕ 2018-02-14 16:45:00
ПРОТОКОЛ №1 2018-02-20 11:05:00
ПРОТОКОЛ №2 2018-02-20 11:05:00
ПРОТОКОЛ №3 2018-02-20 11:10:00
ПРОТОКОЛ №4 2018-02-20 11:10:00
ПРОТОКОЛ №5 2018-02-20 11:10:00
ПРОТОКОЛ №6 2018-02-20 11:10:00
ДОКЛАД 2018-02-20 11:10:00
РЕШЕНИЕ №4/20.02.2018г. 2018-02-20 11:10:00
Частично прекратяване 2018-03-08 10:15:00
Обявление до АОП за частично прекратяване 2018-04-12 14:00:00
Обявление за възложена поръчка за ОП2 2018-04-20 11:00:00
Допълнително споразумение №1 2019-04-18 15:45:00
Обявление за приключване на договор 2019-10-11 13:40:00
Договор № ДОГ-170 От дата: 2018-04-19 2018-04-20 10:55:00

<-- Обратно към поръчки