Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Доставка на училищни принадлежности, оборудване свързано с образованието и дидактично оборудване за проект „Шарени мъниста“ с 2 обособени позиции“ по проектно предложение, което се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

Тип поръчка: СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

Дата: 2017-09-26 16:55:36
№ 20170926Qvmi1060853

Описание:

„Доставка на училищни принадлежности, оборудване свързано с образованието и дидактично оборудване за проект „Шарени мъниста“ с 2 обособени позиции“ по проектно предложение, което се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, като обособените позиции са както следва:


ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 – „Доставка на училищни принадлежности, оборудване свързано с образованието“

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2: „Доставка на дидактично оборудване“;ПубликацияДата
ДОКУМЕНТАЦИЯ 2017-09-26 16:50:00
ОБЯВА с №15-03-55 от 26.09.2017г. 2017-09-26 16:50:00
ИНФОРМАЦИЯ ДО АОП 2017-10-05 11:30:00
СЪОБЩЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ 2017-10-05 11:30:00
ПРОТОКОЛ №1 2017-11-07 14:40:00
Частично прекратяване 2017-10-10 12:10:00
Договор № BG05M2OP001-3.002-0303-C01-D-06 От дата: 2017-11-22 2017-11-22 16:50:00

<-- Обратно към поръчки