Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Реконструкция на улица „Хан Пресиян“ от ос. т. 142 (кръстовище с републикански път II-37 Панагюрище – Пазарджик - Пещера) до ос. т. 630, включително изграждане на кръгово кръстовище при ос. т. 630 (кръстовище с републикански път III-337 Пещера - Брацигово) и реконструкция на ул. “Сокола“ от ос. т. 387 до ос. т. 376А“ с две обособени позиции

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2017-08-14 12:12:56
№ 20170810nzqd1021483

Описание:

т.1     Предмета на обществената поръчка обхваща изпълнението на строително-монтажни работи за „Реконструкция на улица „Хан Пресиян“  от ос. т. 142 (кръстовище с републикански път II-37 Панагюрище – Пазарджик - Пещера) до ос. т. 630, включително изграждане на кръгово кръстовище при ос. т. 630 (кръстовище с републикански път III-337 Пещера - Брацигово) и реконструкция на ул. “Сокола“ от ос. т. 387 до ос. т. 376А“ с две обособени позиции, като обособените позиции, са както следва:

т.1.1          ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 - ЕТАП I: „Реконструкция на ул. „Хан Пресиян“ от п.т. 177 (на 200м югозападно от ос.т. 375) до ос. т. 630, включително изграждане на кръгово кръстовище при ос.т. 630 (кръстовище с републикански път III-377 Пещера - Брацигово) и реконструкция на ул. „Сокола" от ос.т 387 до ос.т. 376а. Спрямо финансирането, настоящата обособена позиция е допустимо да се изпълнява Поетапно. Поетапното изпълнение, ще се извършва, когато осигурените финансови средства не покриват необходимата стойност за изпълнение на цялата обособена позиция, то тогава нейното изпълнение, ще се реализира на отделни етапи в рамките на осигурените средства.

т.1.2          ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 - ЕТАП II: „Реконструкция на ул. „Хан Пресиян“ от ос.т. 142 (кръстовище с републикански път II-37 Панагюрище – Пазарджик – Пещера) до п.т. 177 (на 200м югозападно от ос.т. 375). Спрямо финансирането, настоящата обособена позиция е допустимо да се изпълнява Поетапно. Поетапното изпълнение, ще се извършва, когато осигурените финансови средства не покриват необходимата стойност за изпълнение на цялата обособена позиция, то тогава нейното изпълнение, ще се реализира на отделни етапи в рамките на осигурените средства.ПубликацияДата
Решение за откриване на процедура 2017-08-14 12:00:00
Обявление за поръчка 2017-08-14 12:00:00
ДОКУМЕНТАЦИЯ 2017-08-16 11:15:00
РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ 2017-08-28 14:50:00
ДОКУМЕНТАЦИЯ - ИЗМЕНЕНА 2017-08-28 14:55:00
Съобщение 2017-10-27 15:15:00
ПРОТОКОЛ №1 2017-11-06 16:25:00
ПРОТОКОЛ №2 2017-11-06 16:25:00
ПРОТОКОЛ №3 2017-11-06 16:25:00
ПРОТОКОЛ №4 2017-11-06 16:30:00
ПРОТОКОЛ №5 2017-11-06 16:30:00
ПРОТОКОЛ №6 2017-11-06 16:30:00
ДОКЛАД 2017-11-06 16:30:00
РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ 2017-11-06 16:30:00
Обявление за възложена поръчка 2018-01-30 14:30:00
Договор № ДОГ-86 От дата: 2018-01-26 2018-01-30 14:40:00
Договор № ДОГ-87 От дата: 2018-01-26 2018-01-30 14:45:00

<-- Обратно към поръчки