Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

т.1 „Доставка на компютърно оборудване и принадлежности за Проект „Шарени мъниста“ по проектно предложение, което се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

Тип поръчка: СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

Дата: 2017-07-24 15:46:46
№ 20170724UhbA1013102

Описание:ПубликацияДата
ОБЯВА №15-03-40/24.07.2017Г. - по образец на АОП 2017-07-24 16:45:00
ДОКУМЕНТАЦИЯ 2017-07-24 16:50:00
Съобщение до заинтерасованите страни 2017-08-01 17:25:00
Информация до АОП 2017-08-01 17:25:00
Протокол №1 2017-08-14 13:50:00
Договор № BG05M2OP001-3.002-0303-C01-D-05 От дата: 2017-09-13 2017-09-13 12:05:00

<-- Обратно към поръчки