Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Периодична доставка на офис оборудване без мебелировка за нуждите на проект „Шарени мъниста“ с 3 обособени позиции“

Тип поръчка: СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

Дата: 2017-06-07 14:54:08
№ 20170607dzkt989516

Описание:

„Периодична доставка на офис оборудване без мебелировка за нуждите на проект „Шарени мъниста“ с 3 обособени позиции“ по проектно предложение, което се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, като обособените позиции са както следва:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: „Периодична доставка на офис оборудване без мебелировка, дребно офис оборудване и хартия“;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2: „Периодична доставка на тонер касети“;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3: „Периодична доставка на офис оборудване, без мебелировка,  предназначени за възлагане на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП, утвърден с решение на МС 591/18.07.2016г.“


Документи
09472017071506_ID 9065049.pdf

ПубликацияДата
Документация 2017-06-07 15:00:00
Протокол №1 2017-07-04 08:40:00
Договор № BG05M2OP001-3.002-0303-C01-D-02 От дата: 2017-08-02 2017-08-02 15:15:00
Договор № BG05M2OP001-3.002-0303-C01-D-03 От дата: 2017-08-02 2017-08-02 15:25:00
Договор № BG05M2OP001-3.002-0303-C01-D-04 От дата: 2017-08-02 2017-08-02 15:30:00

<-- Обратно към поръчки