Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Строително-монтажни работи за повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр. Пещера – ЛОТ 4“ по проектно предложение, което се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж”2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2017-03-06 11:22:12
№ 20170301UQid920136

Описание:

Предмета на обществената поръчка обхваща изпълнението на „Строително-монтажни работи за повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр. Пещера – ЛОТ 4“ ПубликацияДата
Решение за откриване на процедура 2017-03-06 11:20:00
Обявление за поръчка 2017-03-06 11:20:00
Документация 2017-03-06 12:20:00
Съобщение 2017-05-29 14:05:00
Протокол №1 2017-06-05 15:30:00
Протокол №2 2017-06-05 15:30:00
Протокол №3 2017-06-05 15:30:00
Протокол №4 2017-06-05 15:35:00
Протокол №5 2017-06-05 15:35:00
Протокол №6 2017-06-05 15:35:00
Доклад 2017-06-05 15:35:00
Решение 2017-06-05 15:35:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА 2017-07-24 11:35:00
Допълнително споразумение №1 към договор №№ BG16RFOP001-2.001-0124 – C01-S-07 от 18.07.2017г. 2017-09-26 13:35:00
Обявление за приключване надоговор №BG16RFOP001-2.001-0124–C01-S-07 от 18.07.2017г. 2019-02-26 15:30:00
Договор № BG16RFOP001-2.001-0124-C01-S-07 От дата: 2017-07-18 2017-07-24 11:30:00

<-- Обратно към поръчки