Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Строително-монтажни работи за повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради с 6 обособени позиции“ по проектни предложения, които се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж”2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2017-02-24 13:41:56
№ 20170221ngmx911675

Описание:

„Строително-монтажни работи за повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради с 6 обособени позиции“, като обособените позиции са както следва:

  1. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 - „Строително - монтажни работи за повишаване на енергийна ефективност на жилищен блок „Бор“, с административен адрес: гр. Пещера, ул.“Михаил Такев“ №1““;

  2. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 - „Строително - монтажни работи за повишаване на енергийна ефективност на жилищен блок „Златното кормило“, с административен адрес: гр. Пещера, ул.“Цар Симеон“ №1, вх.А и вх.Б““;

  3. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3 - „Строително - монтажни работи за повишаване на енергийна ефективност на жилищен блок „Купена“, с административен адрес: гр. Пещера, ул.“Михаил Такев“ №37““;

  4. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4 - „Строително - монтажни работи за повишаване на енергийна ефективност на много фамилна жилищна сграда „Надежда“, с административен адрес: гр. Пещера, ул.“Петър Стайков“ №2А и ул. „Никола Дуров“ №10““;

  5. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №5 – „Строително - монтажни работи за повишаване на енергийна ефективност на жилищен блок „Родопи“, с административен адрес: гр. Пещера, ул.“Цар Борис I“ №6, вх.А и вх.Б““;

  6. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №6 – „Строително - монтажни работи за повишаване на енергийна ефективност на жилищен блок „Строител“, с административен адрес: гр. Пещера, ул.“Михаил Такев“ Бл. №3““.ПубликацияДата
Решение за откриване на процедура 2017-02-24 13:40:00
Обявление за поръчка 2017-02-24 13:40:00
Документация 2017-02-25 11:30:00
Решение за изменение 2017-03-06 11:00:00
Документация - Изменена 2017-03-07 13:00:00
СЪОБЩЕНИЕ 2017-04-11 11:50:00
ПРОТОКОЛ №1 2017-05-30 14:50:00
Съобщение 2017-06-13 14:45:00
ПРОТОКОЛ №2.1 2017-07-07 09:15:00
ПРОТОКОЛ №3 2017-07-07 09:15:00
ПРОТОКОЛ №4 2017-07-07 09:20:00
ПРОТОКОЛ №5 2017-07-07 09:20:00
ПРОТОКОЛ №6 2017-07-07 09:25:00
РЕШЕНИЕ №18/07.07.2017г. 2017-07-07 09:25:00
ПРОТОКОЛ №2 2017-05-30 14:55:00
Обявление за възложена поръчка 2017-08-10 11:25:00
Допълнително споразумение №1 към договор № BG16RFOP001-2.001-0010 – C01-S-11 от 01.08.2017г. 2017-09-26 13:45:00
Допълнително споразумение №1 към договор №BG16RFOP001-2.001-0010 – C01-S-12 от 01.08.2017г. 2017-09-26 13:45:00
Допълнително споразумение №1 към договор №BG16RFOP001-2.001-0010 – C01-S-13 от 03.08.2017г. 2017-09-26 14:00:00
Доп.споразумение №1 към Договор № BG16RFOP001-2.001-0010-C01-S-16 2017-10-04 16:55:00
Допълнително споразумение №1 към договор №BG16RFOP001-2.001-0010 – C01-S-14 от 14.09.2017г. 2017-10-04 17:15:00
Допълнително споразумение №1 към договор №BG16RFOP001-2.001-0010 – C01-S-15 от 14.09.2017г. 2017-10-04 17:20:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА 2017-10-04 17:20:00
Допълнително споразумение №2 към договор №BG16RFOP001-2.001-0010 – C01-S-14 от 14.09.2017г. 2017-10-06 14:50:00
Допълнително споразумение №2 към договор №BG16RFOP001-2.001-0010 – C01-S-15 от 14.09.2017г. 2017-10-06 14:55:00
Допълнително Споразумение №2 към Договор № BG16RFOP001-2.001-0010– C01-S-16 от 20.09.2017г. 2017-10-26 15:55:00
Допълнително Споразумение №2 към Договор № BG16RFOP001-2.001-0010 – C01-S-11 от 01.08.2017г. 2018-01-05 15:20:00
Допълнително споразумение №2 към Договор №BG16RFOP001-2.001-0010 – C01-S-12 от 01.08.2017г. 2018-01-05 15:25:00
Допълнително споразумение №2 към Договор № BG16RFOP001-2.001-0010 – C01-S-13 от 03.08.2017г. 2018-02-09 15:25:00
Обявление за приключване на договор №BG16RFOP001-2.001-0010–C01-S-14 от 14.09.2017г. 2019-02-26 15:35:00
Обявление за приключване на договор №BG16RFOP001-2.001-0010–C01-S-11 от 01.08.2017г. 2019-02-26 15:35:00
Обявление за приключване на договор №BG16RFOP001-2.001-0010–C01-S-13 от 03.08.2017г. 2019-02-26 15:40:00
Обявление за приключване на договор №BG16RFOP001-2.001-0010–C01-S-12 от 01.08.2017г. 2019-02-26 15:40:00
Обявление за приключване на договор №BG16RFOP001-2.001-0010–C01-S-16 от 20.09.2017г. 2019-02-26 15:45:00
Обявление за приключване на договор №BG16RFOP001-2.001-0010–C01-S-15 от 14.09.2017г. 2019-02-26 15:45:00
Договор № BG16RFOP001-2.001-0010-C01-S-11 От дата: 2017-08-01 2017-08-10 10:55:00
Договор № BG16RFOP001-2.001-0010-C01-S-13 От дата: 2017-08-03 2017-08-10 11:05:00
Договор № BG16RFOP001-2.001-0010-C01-S-12 От дата: 2017-08-01 2017-08-10 11:15:00
Договор № BG16RFOP001-2.001-0010-C01-S-14 От дата: 2017-09-14 2017-10-04 16:30:00
Договор № BG16RFOP001-2.001-0010-C01-S-15 От дата: 2017-09-14 2017-10-04 16:35:00
Договор № BG16RFOP001-2.001-0010-C01-S-16 От дата: 2017-09-20 2017-10-04 16:40:00

<-- Обратно към поръчки