Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Изготвяне на Инвестиционен проект във фаза работен, осъществяване на авторски надзор и изпълнение на Строително-монтажни работи за повишаване на енергийна ефективност на публично общинска и публично държавна сгради на територията на гр. Пещера с 2 обособени позиции“ по проектни предложения, които се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2017-02-06 10:24:42
№ 20170202GCvd897485

Описание:

„Изготвяне на Инвестиционен проект във фаза работен, осъществяване на авторски надзор и изпълнение на Строително-монтажни работи за повишаване на енергийна ефективност на публично общинска и публично държавна сгради на територията на гр. Пещера с 2 обособени позиции“, като обособените позиции са както следва:  

  1. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 - „Изготвяне на Инвестиционен проект във фаза работен, осъществяване на авторски надзор и изпълнение на Строително-монтажни работи за „Повишаване на енергийна ефективност на публична общинска сграда: Общинска администрация гр. Пещера“ “;

  2. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 - „Изготвяне на Инвестиционен проект във фаза работен, осъществяване на авторски надзор и изпълнение на Строително-монтажни работи за „Повишаване на енергийна ефективност на публично държавна сграда: РСПБЗН и РПУ в гр. Пещера“ “;ПубликацияДата
Решение за откриване на процедура 2017-02-06 10:20:00
Обявление за поръчка 2017-02-06 10:20:00
Документация 2017-02-07 11:00:00
Задания 2017-02-07 11:00:00
Обследване 2017-02-07 11:00:00
СЪОБЩЕНИЕ 2017-03-22 16:35:00
ПРОТОКОЛ №1 2017-04-24 16:00:00
ПРОТОКОЛ №2 2017-04-24 16:00:00
ПРОТОКОЛ №3 2017-04-24 16:05:00
ПРОТОКОЛ №4 2017-04-24 16:05:00
ПРОТОКОЛ №5 2017-04-24 16:10:00
ПРОТОКОЛ №6 2017-04-24 16:10:00
ДОКЛАД 2017-04-24 16:10:00
РЕШЕНИЕ №14/24.04.2017г. 2017-04-24 16:15:00
Решение за избор на изпълнител - корекция 2017-05-23 16:55:00
Обявление за възложена поръчка 2017-07-03 16:20:00
Допълнително Споразумение №2 към Договор № BG16RFOP001-2.001-0005– C01-S-05 от 09.06.2017г. 2017-07-31 11:15:00
Допълнително Споразумение №1 към Договор № BG16RFOP001-2.001-0004– C01-S-05 от 29.06.2017г. 2017-07-04 11:20:00
Допълнително Споразумение №1 към Договор № BG16RFOP001-2.001-0005– C01-S-05 от 09.06.2017г. 2017-07-04 11:35:00
Допълнително споразумение №2 към договор №BG16RFOP001-2.001-0004– C01-S-05 от 29.06.2017г. 2018-02-23 17:00:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОР № BG16RFOP001-2.001-0004– C01-S-05 от 29.06.2017г. 2018-09-22 16:30:00
Допълнително споразумение №3 към договор № BG16RFOP001-2.001-0004– C01-S-05 от 29.06.2017г. 2018-09-22 16:30:00
Обявление за приключване на договор №BG16RFOP001-2.001-0004–C01-S-05 от 29.06.2017г. 2019-02-20 16:50:00
Обявление за приключване на договор №BG16RFOP001-2.001-0005–C0-S-05 от 09.06.2017г. 2019-02-20 16:50:00
Договор № BG16RFOP001-2.001-0005-C01-S-05 От дата: 2017-06-09 2017-07-04 14:40:00
Договор № BG16RFOP001-2.001-0004-C01-S-05 От дата: 2017-06-29 2017-07-04 15:05:00

<-- Обратно към поръчки