Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Изготвяне на Инвестиционен проект във фаза работен, осъществяване на авторски надзор и изпълнение на Строително-монтажни работи за повишаване на енергийна ефективност на публично общинска и публично държавна сгради на територията на гр. Пещера с 2 обособени позиции“ по проектни предложения, които се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Дата: 2017-02-06 10:24:42
№ 20170202GCvd897485

Описание:

„Изготвяне на Инвестиционен проект във фаза работен, осъществяване на авторски надзор и изпълнение на Строително-монтажни работи за повишаване на енергийна ефективност на публично общинска и публично държавна сгради на територията на гр. Пещера с 2 обособени позиции“, като обособените позиции са както следва:  

  1. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 - „Изготвяне на Инвестиционен проект във фаза работен, осъществяване на авторски надзор и изпълнение на Строително-монтажни работи за „Повишаване на енергийна ефективност на публична общинска сграда: Общинска администрация гр. Пещера“ “;

  2. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 - „Изготвяне на Инвестиционен проект във фаза работен, осъществяване на авторски надзор и изпълнение на Строително-монтажни работи за „Повишаване на енергийна ефективност на публично държавна сграда: РСПБЗН и РПУ в гр. Пещера“ “;ПубликацияДата
Решение за откриване на процедура 2017-02-06 10:20:00
Обявление за поръчка 2017-02-06 10:20:00
Документация 2017-02-07 11:00:00
Задания 2017-02-07 11:00:00
Обследване 2017-02-07 11:00:00
СЪОБЩЕНИЕ 2017-03-22 16:35:00

<-- Обратно към поръчки