Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Строително-монтажни работи за повишаване на енергийна ефективност на сгради на територията на гр. Пещера с 4 обособени позиции“ по проектни предложения, които се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж”2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2017-01-16 14:35:00
№ 20170112Sumb882063

Описание:

„Строително-монтажни работи за повишаване на енергийна ефективност на сгради на територията на гр. Пещера с 4 обособени позиции“, като обособените позиции са както следва:


  1. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 - „Строително-монтажни работи за „Повишаване на енергийна ефективност на общинска публична сграда: Ритуална зала, гр. Пещера““;

  2. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 - „Строително-монтажни работи за „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр. Пещера – ЛОТ 2““;

  3. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3 - „Строително-монтажни работи за „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр. Пещера – ЛОТ 3““;

  4. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4 - „Строително-монтажни работи за „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр. Пещера – ЛОТ 5““Документи
56262017121601_Решение ID 766735.pdf
56342017121601_Обявление ID 766762.pdf
14582017121701_Строителство - ЛОТ 2, 3, 5 и Ритуална зала - ПРИЛОЖЕНИЯ.docx
18122017121701_Строителство - ЛОТ 2, 3, 5 и Ритуална зала - ПРИЛОЖЕНИЯ.docx
18362017121701_ТС - ОП-1.pdf
18432017121701_ТС - ОП-2.pdf
18472017121701_ТС - ОП-3.pdf
18522017121701_ТС - ОП-4.pdf
19032017121701_ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 - РИТУАЛНА ЗАЛА - КОЛИЧЕСТВЕНА ТАБЛИЦА ПРЕДОСТАВЕНА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.xls
19082017121701_ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 - ЛОТ-2-КОЛИЧЕСТВЕНА ТАБЛИЦА ПРЕДОСТАВЕНА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.xls
19112017121701_ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3 - ЛОТ-3-КОЛИЧЕСТВЕНА ТАБЛИЦА ПРЕДОСТАВЕНА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.xls
55512017121701_ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4 - ЛОТ-5-КОЛИЧЕСТВЕНА ТАБЛИЦА ПРЕДОСТАВЕНА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.xlsx
56052017121701_МО - ОП-1.pdf
56092017121701_МО - ОП-2.pdf
56122017121701_МО - ОП-3.pdf
56142017121701_МО - ОП-4.pdf
56232017121701_ТП-ОП 1.docx
56262017121701_ТП-ОП 2.docx
56302017121701_ТП-ОП 3.docx
56352017121701_ТП-ОП 4.docx
56392017121701_ЦП-ОП 1.docx
56452017121701_ЦП-ОП 2.docx
56492017121701_ЦП-ОП 3.docx
56532017121701_ЦП-ОП 4.docx
57012017121701_ДОГОВОР - ОП-1.pdf
57052017121701_ДОГОВОР - ОП-2.pdf
57092017121701_ДОГОВОР - ОП-3.pdf
57132017121701_ДОГОВОР - ОП-4.pdf
58022017121701_ОБОСОБЕНА_ПОЗИЦИЯ_№1-Ритуална Зала.rar
58182017121701_ОБОСОБЕНА_ПОЗИЦИЯ_№2-ЛОТ-2-СГРАДА №11 – ул.Петър Грънчаров № 3.rar
58282017121701_ОБОСОБЕНА_ПОЗИЦИЯ_№2-ЛОТ-2-СГРАДА №12-Стара крепост №2.rar
58472017121701_ОБОСОБЕНА_ПОЗИЦИЯ_№2-ЛОТ-2-СГРАДА №18 – ул. Д-р Петър Цикалов № 35.rar
58522017121701_ОБОСОБЕНА_ПОЗИЦИЯ_№2-ЛОТ-2-СГРАДА №20 – ул.Професор Янко Тодоров № 1 и 1А.rar
58582017121701_ОБОСОБЕНА_ПОЗИЦИЯ_№2-ЛОТ-2-СГРАДА №21 – ул. Симон Налбант № 34.rar
59032017121701_ОБОСОБЕНА_ПОЗИЦИЯ_№2-ЛОТ-2-СГРАДА №26 – ул.Симон Налбант № 41а.rar
59092017121701_ОБОСОБЕНА_ПОЗИЦИЯ_№2-ЛОТ-2-СГРАДА №27 – ул. Михаил Такев № 128.rar
59152017121701_ОБОСОБЕНА_ПОЗИЦИЯ_№2-ЛОТ-2-СГРАДА №30 – ул. Свети Константин № 15.rar
59202017121701_ОБОСОБЕНА_ПОЗИЦИЯ_№2-ЛОТ-2-СГРАДА №36-Янко Тодоров №6.rar
59262017121701_ОБОСОБЕНА_ПОЗИЦИЯ_№2-ЛОТ-2-СГРАДА №49 – ул.Св.Константин № 6-6а.rar
59312017121701_ОБОСОБЕНА_ПОЗИЦИЯ_№3-ЛОТ-3-СГРАДА №13 – ул.Александър Стамболийски № 28.rar
59372017121701_ОБОСОБЕНА_ПОЗИЦИЯ_№3-ЛОТ-3-СГРАДА №16 – ул. Стефан Кънчев № 3 и 3А.rar
59462017121701_ОБОСОБЕНА_ПОЗИЦИЯ_№3-ЛОТ-3-СГРАДА №22 – ул. Гео Милев №38А.rar
59512017121701_ОБОСОБЕНА_ПОЗИЦИЯ_№3-ЛОТ-3-СГРАДА №23 – ул.Стефан Кънчев № 29А.rar
00012017121801_ОБОСОБЕНА_ПОЗИЦИЯ_№3-ЛОТ-3-СГРАДА №34 – ул. Александър Стамболийски № 50.rar
00072017121801_ОБОСОБЕНА_ПОЗИЦИЯ_№3-ЛОТ-3-СГРАДА №43 – ул.Св.Константин № 70.rar
00152017121801_ОБОСОБЕНА_ПОЗИЦИЯ_№3-ЛОТ-3-СГРАДА №44 – ул.Св.Константин № 33 и № 33А.rar
00232017121801_ОБОСОБЕНА_ПОЗИЦИЯ_№3-ЛОТ-3-СГРАДА №46 – ул.Гео Милев № 8.rar
00292017121801_ОБОСОБЕНА_ПОЗИЦИЯ_№3-ЛОТ-3-СГРАДА №48 – ул.Стефан Кънчев № 57.rar
00392017121801_ОБОСОБЕНА_ПОЗИЦИЯ_№3-ЛОТ-3-СГРАДА №50 – ул.Панорама № 15.rar
00452017121801_ОБОСОБЕНА_ПОЗИЦИЯ_№4-ЛОТ-5-СГРАДА № 28- ул. Йордан Ковачев № 23.rar
00532017121801_ОБОСОБЕНА_ПОЗИЦИЯ_№4-ЛОТ-5-СГРАДА №14_ул.Никола Донски №5.rar
01002017121801_ОБОСОБЕНА_ПОЗИЦИЯ_№4-ЛОТ-5-СГРАДА №24 – ул. Ангел Калоянов № 23.rar
01092017121801_ОБОСОБЕНА_ПОЗИЦИЯ_№4-ЛОТ-5-СГРАДА №25-Йордан Ковачев 47-47А.rar
01162017121801_ОБОСОБЕНА_ПОЗИЦИЯ_№4-ЛОТ-5-СГРАДА №31 – ул.Владо Рилски № 14.rar
01252017121801_ОБОСОБЕНА_ПОЗИЦИЯ_№4-ЛОТ-5-СГРАДА №32 – ул.Коста Гьошев № 7 и 7А.rar
01342017121801_ОБОСОБЕНА_ПОЗИЦИЯ_№4-ЛОТ-5-СГРАДА №35-Цвеев №8.rar
01402017121801_ОБОСОБЕНА_ПОЗИЦИЯ_№4-ЛОТ-5-СГРАДА №37-Христо Смирненски №4.rar
01502017121801_ОБОСОБЕНА_ПОЗИЦИЯ_№4-ЛОТ-5-СГРАДА №39 – ул. Васил Левски № 24.rar
01572017121801_ОБОСОБЕНА_ПОЗИЦИЯ_№4-ЛОТ-5-СГРАДА №41- Михаил Такев№4.rar
02032017121801_ОБОСОБЕНА_ПОЗИЦИЯ_№4-ЛОТ-5-СГРАДА №45 – ул. Веселин Стайков №31.rar
43252017131301_ДОКУМЕНТАЦИЯ.pdf

ПубликацияДата
СЪОБЩЕНИЕ 2017-03-22 16:30:00
ПРОТОКОЛ №1 2017-04-19 17:00:00
ПРОТОКОЛ №2 2017-04-19 17:05:00
ПРОТОКОЛ №3 2017-04-19 17:10:00
ПРОТОКОЛ №4 2017-04-19 17:10:00
ПРОТОКОЛ №5 2017-04-19 17:10:00
ПРОТОКОЛ №6 2017-04-19 17:15:00
ДОКЛАД 2017-04-19 17:15:00
РЕШЕНИЕ №13/19.04.2017г. 2017-04-19 17:15:00
Обявление за възложена поръчка 2017-06-09 16:30:00
Допълнително Споразумение №1 към Договор № BG16RFOP001-2.001-0114– C01-S-07 от 19.05.2017г. 2017-07-04 11:25:00
Допълнително Споразумение №1 към Договор № BG16RFOP001-2.001-0139– C01-S-07 от 16.05.2017г. 2017-07-31 11:25:00
Допълнително Споразумение №1 към Договор № BG16RFOP001-2.001-0111– C01-S-07 от 07.06.2017г. 2017-07-04 11:30:00
Допълнително споразумение №1 към договор №BG16RFOP001-2.001-0134-C01-S-07 от 30.05.2017г. 2017-09-21 08:55:00
Обявление за приключване на договор №BG16RFOP001-2.001-0111–C01-S-07 от 07.06.2017г. 2019-02-19 17:00:00
Обявление за приключване на договор №BG16RFOP001-2.001-0114 –C01-S-07 от 19.05.2017г. 2019-02-19 17:00:00
Обявление за приключване на договор №BG16RFOP001-2.001-0134–C01-S-07 от 30.05.2017г. 2019-02-19 17:05:00
Обявление за приключване на договор №BG16RFOP001-2.001-0139–C01-S-07 от 16.05.2017г. 2019-02-19 17:05:00
Договор № BG16RFOP001-2.001-0139-C01-S-07 От дата: 2017-05-16 2017-06-09 16:50:00
Договор № BG16RFOP001-2.001-0114-C01-S-07 От дата: 2017-05-19 2017-06-09 17:10:00
Договор № BG16RFOP001-2.001-0134-C01-S-07 От дата: 2017-05-30 2017-06-09 13:50:00
Договор № BG16RFOP001-2.001-0111-C01-S-07 От дата: 2017-06-07 2017-06-09 15:35:00

<-- Обратно към поръчки