Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Извършване на одит с 9 обособени позиции“ по проектни предложения, които се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж”2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Тип поръчка: СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

Дата: 2016-12-19 10:10:08
№ 20161219UkpZ875027

Описание:

„Извършване на одит с 9 обособени позиции “ -  Обособена позиция №1 - „Извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект за „Повишаване на енергийна ефективност на публично общинска сграда: Общински детски комплекс, гр. Пещера, ул. ”Г. Бенковски” №4”, Обособена позиция №2 – „Извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект за „Повишаване на енергийна ефективност на „Общинска публична сграда: Ритуална зала, гр. Пещера”; Обособена позиция №3 – „Извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект за „Повишаване на енергийна ефективност на „Общинска на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект за „Повишаване на енергийна ефективност на публично държавна сграда: РСПБЗН и РПУ в гр. Пещера"; Обособена позиция №4 – „Извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект за „Повишаване на енергийна ефективност на публична общинска сграда: Общинска администрация, гр. Пещера”; Обособена позиция №5 – „Извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект за „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр. Пещера – ЛОТ 1“; Обособена позиция №6 – „Извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект за „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр. Пещера - ЛОТ 2”; Обособена позиция №7 – „Извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект за „Повишаване на енергийна ефективност в жилищни сгради в гр. Пещера – ЛОТ 3“; Обособена позиция №8 – „Извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект за „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр. Пещера – ЛОТ 4“ и Обособена позиция №9 – „Извършване на одит на проект за на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект за „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр. Пещера – ЛОТ 5“.


Документи
21372016191012_ОБЯВА-ОДИТ.pdf
21412016191012_Обява с ID 9060077.pdf
21492016191012_ПРИЛОЖЕНИЕ №1 - Опис на представените документи.docx
21562016191012_ПРИЛОЖЕНИЕ №2 - ОБРАЗЕЦ - ТП.docx
22002016191012_ПРИЛОЖЕНИЕ №3 - ОБРАЗЕЦ - Декларация за срока на валидност на офертата.docx
22052016191012_ПРИЛОЖЕНИЕ №4 - ОБРАЗЕЦ - Декларация по чл. 39, ал. 1, т. 1, буква „д“ от ППЗОП.docx
22102016191012_ПРИЛОЖЕНИЕ №5 - ОБРАЗЕЦ - Проект на договор.docx
22142016191012_ПРИЛОЖЕНИЕ №6 - ОБРАЗЕЦ - Декларация за приемане условията на проекта на договор.docx
22192016191012_ПРИЛОЖЕНИЕ №7 - ОБРАЗЕЦ - Декларация по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС.docx
22232016191012_ПРИЛОЖЕНИЕ №8 - ОБРАЗЕЦ - ЦП.docx
22282016191012_ПРИЛОЖЕНИЕ №9 - ЕЕДОП.doc
22342016191012_ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ОДИТ ОП 1.docx
22382016191012_ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ОДИТ ОП 2.docx
22422016191012_ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ОДИТ ОП 3.docx
22462016191012_ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ОДИТ ОП 4.docx
22502016191012_ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ОДИТ ОП 5.docx
22562016191012_ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ОДИТ ОП6.docx
23032016191012_ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ОДИТ ОП7.docx
23082016191012_ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ОДИТ ОП8.docx
23122016191012_ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ОДИТ ОП9.docx
23152016191012_МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА - ОП 1.docx
23192016191012_МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА - ОП 2.docx
23222016191012_МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА - ОП 3.docx
23252016191012_МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА - ОП 4.docx
23292016191012_МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА - ОП 5.docx
23342016191012_МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА - ОП6.docx
23372016191012_МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА - ОП7.docx
23402016191012_МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА - ОП8.docx
23432016191012_МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА - ОП9.docx

ПубликацияДата
ПРОТОКОЛ №1 2017-01-20 17:00:00
Договор № BG16RFOP001-2.001-0007-C01-U-05 От дата: 2017-02-20 2017-02-20 16:55:00
Договор № BG16RFOP001-2.001-0111-C01-U-06 От дата: 2017-02-20 2017-02-20 17:00:00
Договор № BG16RFOP001-2.001-0005-C01-U-04 От дата: 2017-02-20 2017-02-20 17:05:00
Договор № BG16RFOP001-2.001-0004-C01-U-04 От дата: 2017-02-20 2017-02-20 17:05:00
Договор № BG16RFOP001-2.001-0010-C01-U-10 От дата: 2017-02-20 2017-02-20 17:05:00
Договор № BG16RFOP001-2.001-0114-C01-U-06 От дата: 2017-02-20 2017-02-20 17:10:00
Договор № BG16RFOP001-2.001-0134-C01-U-06 От дата: 2017-02-20 2017-02-20 17:10:00
Договор № BG16RFOP001-2.001-0124-C01-U-06 От дата: 2017-02-20 2017-02-20 17:10:00
Договор № BG16RFOP001-2.001-0139-C01-U-06 От дата: 2017-02-20 2017-02-20 17:15:00

<-- Обратно към поръчки