Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Строително монтажни работи за повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради с 6 обособени позиции

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2016-12-19 15:00:00
№ 20161216oOgI850739

Описание:

  1. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 – „Строително монтажни работи за повишаване на енергийна ефективност на жилищен блок „Бор“, с административен адрес: гр. Пещера, ул.“Михаил Такев“ №1“

  2. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 – „Строително монтажни работи за повишаване на енергийна ефективност на жилищен блок „Златното кормило“, с административен адрес: гр. Пещера, ул.“Цар Симеон“ №1, вх.А и вх.Б

  3. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3 – „Строително монтажни работи за повишаване на енергийна ефективност на жилищен блок „Купена“, с административен адрес: гр. Пещера, ул.“Михаил Такев“ №37

  4. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4 -  „Строително монтажни работи за повишаване на енергийна ефективност на много фамилна жилищна сграда „Надежда“, с административен адрес: гр. Пещера, ул.“Петър Стайков“ №2А и ул. „Никола Дуров“ №10“

  5. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №5 – „Строително монтажни работи за повишаване на енергийна ефективност на жилищен блок „Родопи“, с административен адрес: гр. Пещера, ул.“Цар Борис I“ №6, вх.А и вх.Б

    6.   ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №6 – „Строително монтажни  работи за повишаване на енергийна ефективност на жилищен блок „Строител“, с административен адрес: гр. Пещера, ул.“Михаил Такев“ Бл. №3“


Документи
25192016161512_УКАЗАНИЯ - СМР - ЛОТ 1.pdf
25302016161512_Dogovor-LOT 1.pdf
25472016161512_Решение ID 763128.pdf
25532016161512_Обявление ID 763133.pdf
26022016161512_Методика за ОП 1.pdf
26062016161512_Методика за ОП 2.pdf
26102016161512_Методика за ОП 3.pdf
26162016161512_Методика за ОП 4.pdf
26202016161512_Методика за ОП 5.pdf
26262016161512_Методика за ОП 6.pdf
26362016161512_ТС - ОП 1.pdf
26412016161512_ТС - ОП 2.pdf
26452016161512_ТС - ОП 3.pdf
26502016161512_ТС - ОП 4.pdf
26552016161512_ТС - ОП 5.pdf
27002016161512_ТС - ОП 6.pdf
27152016161512_ПРИЛОЖЕНИЕ №1 - Опис.docx
27202016161512_ПРИЛОЖЕНИЕ №2 - Декларация по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП.docx
27242016161512_ПРИЛОЖЕНИЕ №3 - ЕЕДОП.doc
27302016161512_ПРИЛОЖЕНИЕ №4 - Декл. по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата.docx
27402016161512_ПРИЛОЖЕНИЕ №5 - Декларация За липса на обстоятелствата.docx
27552016161512_ПРИЛОЖЕНИЕ №6 - Декл.за липса на обстоятелства по смисъла на чл. 57 от Регламент 9662012.docx
28032016161512_ПРИЛОЖЕНИЕ №7 - Декл. по чл. 6, ал. 2 от ЗМИП.docx
28102016161512_ПРИЛОЖЕНИЕ №8 - Декл. по чл. 47, ал. 3 от ЗОП.docx
28162016161512_ПРИЛОЖЕНИЕ №9 - Декл. за съгласие с клаузите на проекта за договор.docx
28232016161512_ПРИЛОЖЕНИЕ №10 - Декл. за срока на валидност на офертата.docx
28322016161512_ПРИЛОЖЕНИЕ № 11.1 към ЦП за ОП1.xls
28372016161512_ПРИЛОЖЕНИЕ № 11.2 към ЦП за ОП2.xls
28412016161512_ПРИЛОЖЕНИЕ № 11.3 към ЦП за ОП3.xls
28452016161512_ПРИЛОЖЕНИЕ № 11.4 към ЦП за ОП4.xls
28502016161512_ПРИЛОЖЕНИЕ № 11.5 към ЦП за ОП5.xls
28542016161512_ПРИЛОЖЕНИЕ № 11.6 към ЦП за ОП6.xls
29012016161512_ПРИЛОЖЕНИЕ №12 - Проект на договор - ЛОТ 1.docx
29102016161512_ПРИЛОЖЕНИЕ №13 - ЦП - ЛОТ 1.docx
29172016161512_ПРИЛОЖЕНИЕ №14 - ТП - ЛОТ 1.docx
29282016161512_BOR.rar
29592016161512_ZLATNOTO_KORMILO.rar
30062016161512_KUPENA.rar
30142016161512_NADEJDA.rar
30242016161512_RODOPI.rar
30352016161512_STROITEL.rar

ПубликацияДата
Отговор на въпрос 2017-01-05 17:00:00
Прекратяване 2017-01-20 17:25:00
Прекратяване 2017-02-16 15:10:00

<-- Обратно към поръчки