Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Изготвяне на оценка за съответствие и упражняване на строителен надзор с 7 обособени позиции“ по проектни предложения, които се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж”2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2016-11-24 16:31:21
№ 20161124kCSJ828196

Описание:

„Изготвяне на оценка за съответствие и упражняване на строителен надзор с 7 обособени позиции“, а именно:

  1. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 – „Изготвяне на оценка за съответствие и упражняване на строителен надзор за „Повишаване на енергийна ефективност на общинска публична сграда: Ритуална зала, гр. Пещера“

  2. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 – „Изготвяне на оценка за съответствие и упражняване на строителен надзор за „Повишаване на енергийна ефективност на публична общинска сграда: Общинска администрация, гр. Пещера

  3. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3 – „Изготвяне на оценка за съответствие и упражняване на строителен надзор за „Повишаване на енергийна ефективност на публично държавна сграда: РСПБЗН и РПУ в гр. Пещера

  4. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4 – „Изготвяне на оценка за съответствие и упражняване на строителен надзор за „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр. Пещера – ЛОТ 2“

  5. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №5 - „Изготвяне на оценка за съответствие и упражняване на строителен надзор за „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр. Пещера – ЛОТ 3“

  6. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №6 - „Изготвяне на оценка за съответствие и упражняване на строителен надзор за „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр. Пещера – ЛОТ 4“

  7. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №7 - „Изготвяне на оценка за съответствие и упражняване на строителен надзор за „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр. Пещера – ЛОТ 5“

Документи
57302016241611_Решение с ID 759552.pdf
57382016241611_Обявление с ID 759554.pdf
57452016241611_Документация за участие в обществена поръчка.pdf
57532016241611_Методика за ОП 1.pdf
57582016241611_Методика за ОП 2.pdf
58022016241611_Методика за ОП 3.pdf
58062016241611_Методика за ОП 4.pdf
58122016241611_Методика за ОП 5.pdf
58162016241611_Методика за ОП 6.pdf
58252016241611_Методика за ОП 7.pdf
00452016241711_ОБРАЗЕЦ - ОПИС.docx
00562016241711_ПРИЛОЖЕНИЕ №1 - ОБРАЗЕЦ - ТП - СН_Ритуална зала, РПУ, ОА, ЛОТ 2,3, 4 и 5.docx
01012016241711_ПРИЛОЖЕНИЕ №2 - ОБРАЗЕЦ - ЦП - СН_Ритуална зала, РПУ, ОА, ЛОТ 2,3, 4 и 5.docx
01062016241711_ПРИЛОЖЕНИЕ №3 - ОБРАЗЕЦ - Декларация_Дог. - СН - Ритуална Зала,РПУ, ОА, ЛОТ-2, 3, 4 и 5.docx
03132016241711_ПРИЛОЖЕНИЕ №4 - ОБРАЗЕЦ - Декларация_Валидност на офертата- СН - Ритуална Зала, ОА, РПУ, ЛОТ-2, 3,4 и 5.docx
03182016241711_ПРИЛОЖЕНИЕ №5 - ОБРАЗЕЦ - Декларация_чл. 73, ал.3 от ЗОП- СН - Ритуална Зала,РПУ, ОА, ЛОТ-2, 3, 4 и 5.docx
03232016241711_ПРИЛОЖЕНИЕ №6 - ОБРАЗЕЦ - Декларация_чл.3,т.8 и чл.4-СН - Ритуална Зала,РПУ,ОА, ЛОТ-2, 3,4 и 5.docx
03342016241711_ПРИЛОЖЕНИЕ №7 - ОБРАЗЕЦ - Договор - СН_Ритуална зала, ОА, РПУ, ЛОТ 2, 3, 4 и 5.docx
03422016241711_ПРИЛОЖЕНИЕ №8.1 за ОП 1.pdf
03462016241711_ПРИЛОЖЕНИЕ №8.2 за ОП 2.pdf
03532016241711_ПРИЛОЖЕНИЕ №8.3 за ОП 3.pdf
03592016241711_ПРИЛОЖЕНИЕ №8.4 за ОП 4.pdf
04032016241711_ПРИЛОЖЕНИЕ №8.5 за ОП 5.pdf
04102016241711_ПРИЛОЖЕНИЕ №8.6 за ОП 6.pdf
04152016241711_ПРИЛОЖЕНИЕ №8.7 за ОП 7.pdf
04222016241711_ПРИЛОЖЕНИЕ №9 - Декларация по чл.6, ал.2 от ЗМИП.docx
04272016241711_ПРИЛОЖЕНИЕ №10 - Декларация по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП.docx
04332016241711_ПРИЛОЖЕНИЕ №11 - ЕЕДОП.doc
04382016241711_ПРИЛОЖЕНИЕ №12 - Декларация за липса на обстоятелствата по чл.106,пар.1, чл.107,пар.1......docx
04432016241711_ПРИЛОЖЕНИЕ №13 - Декларация за липса на обстоятелства по смисъла на чл.57 от Регламент .......docx
05202016241711_Ритуална зала.pdf
05372016241711_Общинска администрация.rar
05512016241711_РПУ.rar
06392016241711_Обследване ЛОТ 2.pdf
06552016241711_Александър Стамболийски 28.rar
07042016241711_Александър Стамболийски 50.rar
07142016241711_Гео Милев 8.rar
07232016241711_Гео МИлев 38А.rar
07332016241711_Панорама 15.rar
07432016241711_Св.константин 33 и 33А.rar
07542016241711_Св.Константин 70.rar
08052016241711_Стефан Кънчев 3 и 3А.rar
08172016241711_Стефан Кънчев 29А.rar
08292016241711_Стефан Кънчев 57.rar
08452016241711_Букет.rar
08572016241711_Еделвайс.rar
09112016241711_Млада Гвардия.rar
09232016241711_Симон Налбант 46.rar
09372016241711_Ангел Калоянов 23.rar
09472016241711_Веселин Стайков 31.rar
10002016241711_Владо Рилски 14.rar
10122016241711_Иван Цвеев 8.rar
10242016241711_Йордан Ковачев 23.rar
10342016241711_Йордан Ковачев 47 и 47А.rar
10442016241711_Комбоянови къщи,ул.Михаил Такев 4.rar
10542016241711_Коста Гьошев 7 и 7А.rar
11042016241711_Попови къщи,ул.Христо Смирненски 4.rar
11162016241711_Филипови,Васил Левски 24.rar
11252016241711_Хубав дом,Никола Донски 5.rar

ПубликацияДата
СЪОБЩЕНИЕ 2016-12-19 10:20:00
ПРОТОКОЛ №1 2017-01-10 15:55:00
ПРОТОКОЛ №2 2017-01-10 16:00:00
ПРОТОКОЛ №3 2017-01-10 16:00:00
ПРОТОКОЛ №4 2017-01-10 16:00:00
ПРОТОКОЛ №5 2017-01-10 16:05:00
ПРОТОКОЛ №6 2017-01-10 16:05:00
ДОКЛАД 2017-01-10 16:10:00
РЕШЕНИЕ №1/10.01.2017г. 2017-01-10 16:10:00
Обявление за възложена поръчка 2017-02-14 09:15:00
Обявление за приключване на договор №BG16RFOP001-2.001-0111–C01-U-04 от 10.02.2017г. 2019-03-11 14:30:00
Обявление за приключване на договор №BG16RFOP001-2.001-0004–C01-U-02 от 10.02.2017г. 2019-03-11 14:35:00
Обявление за приключване на договор №BG16RFOP001-2.001-0005–C01-U-02 от 10.02.2017г. 2019-03-11 14:40:00
Обявление за приключване на договор №BG16RFOP001-2.001-0114–C01-U-04 от 10.02.2017г. 2019-03-11 14:40:00
Обявление за приключване на договор №BG16RFOP001-2.001-0134 –C01-U-04 от 10.02.2017г. 2019-03-11 14:40:00
Обявление за приключване на договор №BG16RFOP001-2.001-0124–C01-U-04 от 10.02.2017г. 2019-03-11 14:45:00
Обявление за приключване на договор №BG16RFOP001-2.001-0139–C01-U-04 от 10.02.2017г. 2019-03-11 14:45:00
Договор № BG16RFOP001-2.001-0111-C01-U-04 От дата: 2017-02-10 2017-02-14 13:25:00
Договор № BG16RFOP001-2.001-0004-C01-U-02 От дата: 2017-02-10 2017-02-14 13:30:00
Договор № BG16RFOP001-2.001-0005-C01-U-02 От дата: 2017-02-10 2017-02-14 13:35:00
Договор № BG16RFOP001-2.001-0114-C01-U-04 От дата: 2017-02-10 2017-02-14 13:40:00
Договор № BG16RFOP001-2.001-0134-C01-U-04 От дата: 2017-02-10 2017-02-14 13:45:00
Договор № BG16RFOP001-2.001-0124-C01-U-04 От дата: 2017-02-10 2017-02-14 13:45:00
Договор № BG16RFOP001-2.001-0139-C01-U-04 От дата: 2017-02-10 2017-02-14 13:50:00

<-- Обратно към поръчки