Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Проектиране и упражняване на авторски надзор с 5 обособени позиции“ по проектни предложения, които се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж”2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2016-11-23 11:25:57
№ 20161123fDkQ817812

Описание:

„Проектиране и упражняване на авторски надзор с 5 обособени позиции“, а именно:

  1. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 – „Изготвяне на Работен инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор за „Повишаване на енергийна ефективност на общинска публична сграда: Ритуална зала, гр. Пещера“ “

  2. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 – „Изготвяне на Работен инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор за „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр. Пещера – ЛОТ 2“ “

  3. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3 – „Изготвяне на Работен инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор за „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр. Пещера – ЛОТ 3“ “

  4. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4 -  „Изготвяне на Работен инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор за „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр. Пещера – ЛОТ 4““

  5. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №5 – „Изготвяне на Работен инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор за „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр. Пещера – ЛОТ 5“ “Документи
17582016231511_Решение с ID №759244.pdf
18102016231511_Обявление с ID №759249.pdf
18192016231511_ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА.pdf
18372016231511_ОБРАЗЕЦ - Договор - ПРОЕКТИРАНЕ - Ритуална Зала, ЛОТ-2, 3, 4 и 5.docx
18422016231511_ОБРАЗЕЦ - ТП - ПРОЕКТИРАНЕ - Ритуална Зала, ЛОТ-2, 3, 4 и 5.docx
18462016231511_ОБРАЗЕЦ - ЦП - ПРОЕКТИРАНЕ - Ритуална Зала, ЛОТ-2, 3, 4 и 5.docx
19022016231511_ПРИЛОЖЕНИЯ.docx
19102016231511_ТС - ОП 1.pdf
19152016231511_ТС - ОП 2.pdf
19212016231511_ТС - ОП 3.pdf
19262016231511_ТС - ОП 4.pdf
19312016231511_ТС - ОП 5.pdf
19402016231511_Методика - ОП 1.pdf
19442016231511_Методика - ОП 2.pdf
19482016231511_Методика - ОП 3.pdf
19522016231511_Методика - ОП 4.pdf
19572016231511_Методика - ОП 5.pdf
20192016231511_Обследване Ритуална зала.rar
41332016231611_Обследване ЛОТ 2.pdf
41482016231611_Александър Стамболийски 28.rar
41582016231611_Александър Стамболийски 50.rar
42132016231611_Гео Милев 8.rar
42232016231611_Гео МИлев 38А.rar
42322016231611_Панорама 15.rar
42472016231611_Св.константин 33 и 33А.rar
43042016231611_Св.Константин 70.rar
43182016231611_Стефан Кънчев 3 и 3А.rar
43292016231611_Стефан Кънчев 29А.rar
43402016231611_Стефан Кънчев 57.rar
44002016231611_Букет.rar
44102016231611_Еделвайс.rar
44212016231611_Млада Гвардия.rar
44302016231611_Симон Налбант 46.rar
44412016231611_Ангел Калоянов 23.rar
44502016231611_Веселин Стайков 31.rar
44582016231611_Владо Рилски 14.rar
45062016231611_Иван Цвеев 8.rar
45152016231611_Йордан Ковачев 23.rar
45232016231611_Йордан Ковачев 47 и 47А.rar
45312016231611_Комбоянови къщи,ул.Михаил Такев 4.rar
45402016231611_Коста Гьошев 7 и 7А.rar
45522016231611_Попови къщи,ул.Христо Смирненски 4.rar
46022016231611_Филипови,Васил Левски 24.rar
46092016231611_Хубав дом,Никола Донски 5.rar

ПубликацияДата
Съобщение отваряне ценови оферти 2016-12-15 17:30:00
Решение за определяне на изпълнител 2016-12-23 16:10:00
Доклад по чл.60, ал. 1 от ППЗОП 2016-12-23 16:10:00
Протокол №1 2016-12-23 16:15:00
Протокол №2 2016-12-23 16:15:00
Протокол №3 2016-12-23 16:15:00
Протокол №4 2016-12-23 16:15:00
Протокол №5 2016-12-23 16:15:00
Протокол №6 2016-12-23 16:15:00
Обявление за възложена поръчка 2017-01-11 14:25:00
Обявление за приключване на договор №BG16RFOP001-2.001-0111– C01-U-02 от 11.01.2017г. 2019-03-05 17:30:00
Обявление за приключване на договор №BG16RFOP001-2.001-0114 – C01-U-02 от 10.01.2017г. 2019-03-05 17:30:00
Обявление за приключване на договор №BG16RFOP001-2.001-0134 – C01-U-02 от 10.01.2017г. 2019-03-05 17:30:00
Обявление за приключване на договор №BG16RFOP001-2.001-0124 – C01-U-02 от 10.01.2017г. 2019-03-05 17:30:00
Обявление за приключване на договор №BG16RFOP001-2.001-0139 – C01-U-02 от 10.01.2017г. 2019-03-05 17:30:00
Договор № BG16RFOP001-2.001-0114-C01-U-02 От дата: 2017-01-10 2017-01-11 18:10:00
Договор № BG16RFOP001-2.001-0134-C01-U-02 От дата: 2017-01-10 2017-01-11 18:15:00
Договор № BG16RFOP001-2.001-0124-C01-U-02 От дата: 2017-01-10 2017-01-11 18:20:00
Договор № BG16RFOP001-2.001-0139-C01-U-02 От дата: 2017-01-10 2017-01-11 18:25:00
Договор № BG16RFOP001-2.001-0111-C01-U-02 От дата: 2017-01-11 2017-01-11 11:10:00

<-- Обратно към поръчки