Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

"Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж гр. Пещера с 8 обособени позиции“

Тип поръчка: СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

Дата: 2016-11-17 17:07:22
№ 20161117TiyP808475

Описание:

„Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж гр. Пещера с 8 обособени позиции“:

т.1     ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 – „Месо и месни продукти“

т.2     ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 –„Мляко и млечни продукти“

т.3     ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3 – „Масла и мазнини“

т.4     ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4 – „Яйца“

т.5     ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №5 -  „Картофи, кореноплодни и варива“ 

т.6     ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №6 -  „Други“

т.7     ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №7 – „Захар и сладкарски захарни изделия“

т.8     За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №8 – „Ядки“Документи
17042016171711_Обява № 6.pdf
17092016171711_ID 9058749.pdf
17302016171711_ПРИЛОЖЕНИЕ №1 -ОПИС НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА ДОКУМЕНТИ.docx
17532016171711_ПРИЛОЖЕНИЕ №2.1 - ОБРАЗЕЦ - ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОП №1.docx
17592016171711_ПРИЛОЖЕНИЕ №2.2 - ОБРАЗЕЦ - ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОП№2.docx
18032016171711_ПРИЛОЖЕНИЕ №2.3 - ОБРАЗЕЦ - ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОП№3.docx
18102016171711_ПРИЛОЖЕНИЕ №2.4 - ОБРАЗЕЦ - ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОП№4.docx
18142016171711_ПРИЛОЖЕНИЕ №2.5 - ОБРАЗЕЦ - ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОП№5.docx
18182016171711_ПРИЛОЖЕНИЕ №2.6 - ОБРАЗЕЦ - ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОП№6.docx
18242016171711_ПРИЛОЖЕНИЕ №2.7 - ОБРАЗЕЦ - ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОП№7.docx
18322016171711_ПРИЛОЖЕНИЕ №2.8 - ОБРАЗЕЦ - ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОП№8.docx
18412016171711_ПРИЛОЖЕНИЕ №3 - ОБРАЗЕЦ - Декларация за срока на валидност на офертата.docx
18462016171711_ПРИЛОЖЕНИЕ №4 - ОБРАЗЕЦ - Декларация по чл. 39, ал. 1, т. 1, буква „д“ от ППЗОП.docx
18522016171711_ПРИЛОЖЕНИЕ №5 - Проект на Договор.docx
18582016171711_ПРИЛОЖЕНИЕ №6 - ОБРАЗЕЦ - Декларация за приемане условията на проекта на договор.docx
19052016171711_ПРИЛОЖЕНИЕ №7 - ОБРАЗЕЦ - Декларация по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС.docx
19112016171711_ПРИЛОЖЕНИЕ №8.1 - ОБРАЗЕЦ - ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОП№1.docx
19172016171711_ПРИЛОЖЕНИЕ №8.2 - ОБРАЗЕЦ - ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОП№2.docx
19312016171711_ПРИЛОЖЕНИЕ №8.3 - ОБРАЗЕЦ - ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОП№3.docx
19372016171711_ПРИЛОЖЕНИЕ №8.4 - ОБРАЗЕЦ - ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОП№4.docx
19412016171711_ПРИЛОЖЕНИЕ №8.5 - ОБРАЗЕЦ - ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОП№5.docx
19452016171711_ПРИЛОЖЕНИЕ №8.6 - ОБРАЗЕЦ - ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОП№6.docx
19502016171711_ПРИЛОЖЕНИЕ №8.7 - ОБРАЗЕЦ - ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОП№7.docx
19562016171711_ПРИЛОЖЕНИЕ №8.8 - ОБРАЗЕЦ - ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОП№8.docx
20002016171711_ПРИЛОЖЕНИЕ №9- ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ.docx
20052016171711_ПРИЛОЖЕНИЕ №10 - ОБРАЗЕЦ - Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от Закона за обществените поръчки.docx
20092016171711_ПРИЛОЖЕНИЕ №11 - ОБРАЗЕЦ - Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от Закона за обществените поръчки.docx
20132016171711_ПРИЛОЖЕНИЕ №12 - Декларация подизпълнител.docx
20172016171711_ПРИЛОЖЕНИЕ №13 - Декларация за съгласие от подизпълнител.docx
20222016171711_МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА ОП №1.docx
20272016171711_МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА ОП №2.docx
20302016171711_МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА ОП №3.docx
20342016171711_МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА ОП №4.docx
20382016171711_МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА ОП №5.docx
20502016171711_МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА ОП №6.docx
20542016171711_МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА ОП №7.docx
20582016171711_МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА ОП №8.docx

ПубликацияДата
До заинтересованите страни 2016-11-22 14:40:00
Протокол №1 от 30.11.2016г. 2016-11-30 10:30:00
Договор № ДОГ-583 за ОП 3 От дата: 2016-11-30 2016-11-30 17:10:00
Договор № ДОГ-584 за ОП 5 От дата: 2016-11-30 2016-11-30 17:20:00
Договор № ДОГ-608 От дата: 2016-12-29 2016-12-29 11:15:00
Договор № ДОГ-609 за ОП 2 От дата: 2016-12-29 2016-12-29 11:20:00
Договор № ДОГ-610 за ОП 4 От дата: 2016-12-29 2016-12-29 11:20:00
Договор № ДОГ-611 за ОП 6 От дата: 2016-12-29 2016-12-29 11:25:00
Договор № ДОГ-612 за ОП 7 От дата: 2016-12-29 2016-12-29 11:25:00
Договор № ДОГ-613 за ОП 8 От дата: 2016-12-29 2016-12-29 11:30:00

<-- Обратно към поръчки