Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Проектиране и упражняване на авторски надзор с 6 обособени позиции“

Тип поръчка: СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

Дата: 2016-08-23 16:59:15
№ 20160823Uhuj790381

Описание:

                Предмет на настоящата обществена поръчка е избирането на независим изпълнител, притежаващ професионална квалификация и практически опит в изпълнение на следните дейности по обособени позиции, а именно:

т.1     За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ от №1 до №6 включително:

а)    ДЕЙНОСТ №1 – ИЗГОТВЯНЕ НА РАБОТЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ;

б)    ДЕЙНОСТ №2 – ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР; 


Документи
15502016231708_ID 9055690.pdf
15592016231708_ОБЯВА_ПО_Чл.20,_Ал.3_от_ЗОП - ПРОЕКТИРАНЕ_1.docx
16122016231708_ПРИЛОЖЕНИЕ №1 - ОБРАЗЕЦ - ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ.docx
16172016231708_ПРИЛОЖЕНИЕ №2 - ОБРАЗЕЦ - ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ.docx
16242016231708_ПРИЛОЖЕНИЕ №3 - ОБРАЗЕЦ - Декларация_договор_В.1.docx
16292016231708_ПРИЛОЖЕНИЕ №4 - ОБРАЗЕЦ - Декларация_чл.54-1_В.1.docx
16332016231708_ПРИЛОЖЕНИЕ №5 - ОБРАЗЕЦ - Декларация_чл.54-2_В.1.docx
16402016231708_ПРИЛОЖЕНИЕ №6 - ОБРАЗЕЦ - Декларация_Валидност.docx
16442016231708_ПРИЛОЖЕНИЕ №7 - ОБРАЗЕЦ - Декларация_Обекти.docx
16532016231708_ПРИЛОЖЕНИЕ №8 - ОБРАЗЕЦ - Декларация_Експерт.docx
17002016231708_ПРИЛОЖЕНИЕ №9 - Проект на Договор.docx
17142016231708_ПРИЛОЖЕНИЕ №10 - ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ.docx
17212016231708_ПРИЛОЖЕНИЕ №10.1 - ТП - ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 - ЗЛАТНОТО КОРМИЛО.pdf
17292016231708_ПРИЛОЖЕНИЕ №10.1 - ТП - ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 - РОДОПИ.pdf
17362016231708_ПРИЛОЖЕНИЕ №10.1 - ТП - ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3 - НАДЕЖДА.pdf
17422016231708_ПРИЛОЖЕНИЕ №10.1 - ТП - ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4 - СТРОИТЕЛ.pdf
17522016231708_ПРИЛОЖЕНИЕ №10.1 - ТП - ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №5 - БОР.pdf
17592016231708_ПРИЛОЖЕНИЕ №10.1 - ТП - ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №6 - КУПЕНА.pdf
18092016231708_ПРИЛОЖЕНИЕ №10.2 - ЕО - ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 - ЗЛАТНОТО КОРМИЛО.pdf
18172016231708_ПРИЛОЖЕНИЕ №10.2 - ЕО - ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 - РОДОПИ.pdf
18252016231708_ПРИЛОЖЕНИЕ №10.2 - ЕО - ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3 - НАДЕЖДА.pdf
18332016231708_ПРИЛОЖЕНИЕ №10.2 - ЕО - ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4 - СТРОИТЕЛ.pdf
18412016231708_ПРИЛОЖЕНИЕ №10.2 - ЕО - ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №5 - БОР.pdf
18512016231708_ПРИЛОЖЕНИЕ №10.2 - ЕО - ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №6 - КУПЕНА.pdf

ПубликацияДата
Протокол №1 2016-09-13 10:50:00
УВЕДОМЛЕНИЕ 2016-09-20 14:30:00
Дог-522/03.10.2016г. 2016-10-03 14:50:00
ДОГ-523/03.10.2016г. 2016-10-03 14:50:00
ДОГ-524/03.10.2016г. 2016-10-03 14:55:00
ДОГ-525/03.10.2016г. 2016-10-03 14:55:00
ДОГ-526/03.10.2016г. 2016-10-03 15:00:00
ДОГ-527/03.10.2016г. 2016-10-03 15:00:00
Допълнително споразумение към №ДОГ-522/03.10.2016г. 2017-01-24 17:05:00
Допълнително споразумение към №ДОГ-523/03.10.2016г. 2017-01-24 17:05:00
Допълнително споразумение към №ДОГ-524/03.10.2016г. 2017-01-24 17:05:00
Допълнително споразумение към №ДОГ-525/03.10.2016г. 2017-01-24 17:05:00
Допълнително споразумение към №ДОГ-526/03.10.2016г. 2017-01-24 17:05:00
Допълнително споразумение към №ДОГ-527/03.10.2016г. 2017-01-24 17:05:00

<-- Обратно към поръчки