Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Обекта на настоящата Обществена поръчка се провежда, като ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ за възлагане на СТРОИТЕЛСТВО по реда на чл. 18, ал.1, т.12 във връзка с чл.20, ал.2, т.1 и чл.178, ал.1 от Закона за Обществени Поръчки с предмет: „Специализирани строителни и монтажни работи по укрепване с 3 обособени позиции”

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2016-07-22 17:30:46
№ 20160722vRSJ778632

Описание:

Предмета на обществената поръчка Обхваща изпълнението на следните дейности по обособени позиции, а именно: 

т.1 За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: Обектът е І-ва категория, съгласно чл.137, ал.1, т.1, буква „ж“ от ЗУТ и чл.2, ал.7 от Наредба №1 от 30.07.2003 г. на МРРБ и ще се изпълнява чрез Специализирани строителни и монтажни работи по укрепване; 

т.2 За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2: Обектът е І-ва категория, съгласно чл.137, ал.1, т.1, буква „ж“ от ЗУТ и чл.2, ал.7 от Наредба №1 от 30.07.2003 г. на МРРБ и ще се изпълнява чрез Специализирани строителни и монтажни работи по укрепване;

т.3 За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3: Обектът е І-ва категория, съгласно чл.137, ал.1, т.1, буква „ж“ от ЗУТ и чл.2, ал.7 от Наредба №1 от 30.07.2003 г. на МРРБ и ще се изпълнява чрез Специализирани строителни и монтажни работи по укрепване.


Документи
41522016221707_РЕШЕНИЕ АОП.pdf
41572016221707_ОБЯВЛЕНИЕ смр свлачища.pdf
42302016221707_УКАЗАНИЯ - СМР_СВЛАЧИЩА_1.docx
42352016221707_ПРИЛОЖЕНИЕ №1 - ОБРАЗЕЦ - ТП - СМР_СВЛАЧИЩА_1.docx
42392016221707_ПРИЛОЖЕНИЕ №2 - ОБРАЗЕЦ - ЦП - СМР_СВЛАЧИЩА_1.docx
42442016221707_ПРИЛОЖЕНИЕ №3 - ОБРАЗЕЦ - Договор - СМР_СВЛАЧИЩА_1.doc
42472016221707_ПРИЛОЖЕНИЕ №4 - ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 – ТС - СМР_СВЛАЧИЩА_1.doc
42542016221707_ПРИЛОЖЕНИЕ №4 - ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 – ТС - СМР_СВЛАЧИЩА_1.doc
42592016221707_ПРИЛОЖЕНИЕ №4 - ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3 – ТС - СМР_СВЛАЧИЩА_1.doc
43042016221707_ПРИЛОЖЕНИЕ №5 - ОБРАЗЕЦ - Декларация_Дог. - СМР_СВЛАЧИЩА_1.docx
43082016221707_ПРИЛОЖЕНИЕ №6 - ОБРАЗЕЦ - Декларация_Валидност - СМР_СВЛАЧИЩА_1.docx
43122016221707_ПРИЛОЖЕНИЕ №7 - ОБРАЗЕЦ - Декларация_Данъци - СМР_СВЛАЧИЩА_1.docx
43172016221707_ПРИЛОЖЕНИЕ №8 - ОБРАЗЕЦ - Декларация_Обекти - СМР_СВЛАЧИЩА_1.docx
43242016221707_ПРИЛОЖЕНИЕ №9 - ОБРАЗЕЦ - Декларация_Експерт - СМР_СВЛАЧИЩА_1.docx
52272016271607_Проект за Обособена позиция №1 - свлачище 38+800.rar
53132016271607_Проект за Обособена позиция №2 - свлачище 27+500.rar
53452016271607_Проект за Обособена позиция №3 - свлачище 40+880.rar

ПубликацияДата
СЪОБЩЕНИЕ 2016-08-22 09:45:00
Съобщение 2016-11-24 16:40:00
Съобщение 2016-11-30 16:55:00
Решение №13/05.12.2016 г. 2016-12-05 16:50:00
Протокол №1 2016-12-05 16:50:00
Протокол №2 2016-12-05 16:55:00
Протокол №3 2016-12-05 16:55:00
Протокол №5 2016-12-05 16:55:00
Протокол №6 2016-12-05 16:55:00
Доклад 2016-12-05 16:55:00
Протокол №4 2016-12-05 17:00:00
Обявление за възложена поръчка 2017-01-11 14:20:00
Договор № ДОГ-605 за ОП №1 От дата: 2016-12-29 2016-12-29 15:35:00
Договор № ДОГ-606 за ОП №2 От дата: 2016-12-29 2016-12-29 15:50:00
Договор № ДОГ-607 за ОП №3 От дата: 2016-12-29 2016-12-29 15:50:00

<-- Обратно към поръчки