Филтрирай по:

Тип на поръчката:



За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:



Обществени поръчки

„Инженерни и Консултантски услуги по проектиране, градоустройство и екологична оценка с 30 обособени позиции“

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2016-07-22 15:40:03
№ 20160722RQKU767612

Описание:

I.1.1.1                       Предмета на обществената поръчка Обхваща изпълнението на следните дейности по обособени позиции, а именно:

т.1          За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ от №1 до №28 включително:

а)    ДЕЙНОСТ №1 - ИЗГОТВЯНЕ НА РАБОТЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ;

б)    ДЕЙНОСТ №2 – ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР;

т.2          За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ  №29:

а)    ДЕЙНОСТ №1 – ИЗГОТВЯНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОУП за Община Пещера;

б)    ДЕЙНОСТ №2 – ИЗГОТВЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОУП за Община Пещера;

т.3          За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №30:

а)    ДЕЙНОСТ №1 – ИЗГОТВЯНЕ НА ЗАДАНИЕ ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА;

б)    ДЕЙНОСТ №2 – ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ОУП НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА;

в)   ДЕЙНОСТ №3 – ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА ЗА СЪВМЕСТИМОСТТА НА ОУП НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА


Документи
53172016221607_Решение АОП.ID 741688.pdf
53252016221607_Обявление АОП.ID 741693.pdf
53592016221607_УКАЗАНИЯ - ПРОЕКТИРАНЕ_ОУП_ЕО_1.docx
54162016221607_ОП №1 - ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И ЗАДАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ.docx
54212016221607_ОП №2 - ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И ЗАДАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ.docx
54262016221607_ОП №3 - ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И ЗАДАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ.docx
54302016221607_ОП №4 - ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И ЗАДАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ.docx
54372016221607_ОП №5-6 - ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И ЗАДАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ.docx
54412016221607_ОП №7 - ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И ЗАДАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ.doc
54472016221607_ОП №8 - ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И ЗАДАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ.doc
54522016221607_ОП №9-10 - ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И ЗАДАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ.doc
55012016221607_ОП №11-27 - ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И ЗАДАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ.doc
55062016221607_ОП №28 - ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И ЗАДАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ.docx
55142016221607_ОП №29 - ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ и ЗАДАНИЕ.doc
55222016221607_ОП №30 - ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И ЗАДАНИЕ.pdf
56132016221607_ПРИЛОЖЕНИЕ №1 - ОБРАЗЕЦ - ТП - ПРОЕКТИРАНЕ_ОУП_ЕО_1.docx
56182016221607_ПРИЛОЖЕНИЕ №2 - ОБРАЗЕЦ - ЦП - ПРОЕКТИРАНЕ_ОУП_ЕО_1.docx
56232016221607_ПРИЛОЖЕНИЕ №3 - ОБРАЗЕЦ - Договор - ПРОЕКТИРАНЕ_ОУП_ЕО_1.docx
56292016221607_ПРИЛОЖЕНИЕ №4 - ТС - ПРОЕКТИРАНЕ_ОУП_ЕО_1.docx
56342016221607_ПРИЛОЖЕНИЕ №5 - ОБРАЗЕЦ - Декларация_Дог. - ПРОЕКТИРАНЕ_ОУП_ЕО_1.docx
56392016221607_ПРИЛОЖЕНИЕ №6 - ОБРАЗЕЦ - Декларация_Валидност - ПРОЕКТИРАНЕ_ОУП_ЕО_1.docx
56442016221607_ПРИЛОЖЕНИЕ №7 - ОБРАЗЕЦ - Декларация_Данъци - ПРОЕКТИРАНЕ_ОУП_ЕО_1.docx
56492016221607_ПРИЛОЖЕНИЕ №8 - ОБРАЗЕЦ - Декларация_Обекти - ПРОЕКТИРАНЕ_ОУП_ЕО_1.docx
56572016221607_ПРИЛОЖЕНИЕ №9 - ОБРАЗЕЦ - Декларация_Експерт - ПРОЕКТИРАНЕ_ОУП_ЕО_1.docx

ПубликацияДата
Разяснение 2016-08-18 17:10:00
СЪОБЩЕНИЕ 2016-09-12 15:15:00
Решение за избор на изпълнител 2016-09-20 17:40:00
Договор за Обособена позиция №28 2016-09-27 18:05:00
Документи за ОП №1 2016-09-28 00:00:00
Документи за ОП №2 2016-09-28 00:00:00
Документи за ОП №3 2016-09-28 00:00:00
Документи за ОП №4 2016-09-28 00:00:00
Документи за ОП №9 2016-09-28 00:00:00
Документи за ОП №10 2016-09-28 00:00:00
Документи за ОП №11 2016-09-28 00:00:00
Документи за ОП №12 2016-09-28 00:00:00
Документи за ОП №13 2016-09-28 00:00:00
Документи за ОП №14 2016-09-28 00:00:00
Документи за ОП №15 2016-09-28 00:00:00
Документи за ОП №16 2016-09-28 00:00:00
Документи за ОП №17 2016-09-28 00:00:00
Документи за ОП №18 2016-09-28 00:00:00
Документи за ОП №19 2016-09-28 00:00:00
Документи за ОП №20 2016-09-28 00:00:00
Документи за ОП №21 2016-09-28 00:00:00
Документи за ОП №22 2016-09-28 00:00:00
Документи за ОП №23 2016-09-28 00:00:00
Документи за ОП №24 2016-09-28 00:00:00
Документи за ОП №25 2016-09-28 00:00:00
Документи за ОП №26 2016-09-28 00:00:00
Документи за ОП №27 2016-09-28 00:00:00
Договор № ДОГ-557 От дата: 2016-11-10 2016-11-10 17:00:00
Договор № ДОГ-558 От дата: 2016-11-10 2016-11-10 17:05:00
Договор № ДОГ-559 От дата: 2016-11-10 2016-11-10 17:10:00
Договор № ДОГ-560 От дата: 2016-11-10 2016-11-10 17:15:00
Договор № ДОГ-561 От дата: 2016-11-10 2016-11-10 17:20:00
Договор № ДОГ-562 От дата: 2016-11-10 2016-11-10 17:25:00

<-- Обратно към поръчки