Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Изготвяне на оценка за съответствие и упражняване на строителен надзор с 3 обособени позиции“ - Обособена позиция №1 - „ Осъществяване на строителен надзор по изпълнение на СМР на жилищна сграда с административен адрес: гр. Пещера, ул. “Симон Налбант“ №52 вх. А и вх. Б“, Обособена позиция №2 - „Осъществяване на строителен надзор по изпълнение на СМР на жилищна сграда с административен адрес: гр. Пещера, ул. “Симон Налбант“ №54, Обособена позиция №3 - „Осъществяване на строителен надзор по изпъ

Тип поръчка: СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

Дата: 2016-07-14 16:31:35
№ 20160714lsLh723428

Описание:

                         Предмет на настоящата обществена поръчка е избирането на независим изпълнител, притежаващ професионална квалификация и практически опит в изпълнение на следните дейности:

т.1          ДЕЙНОСТ №1 - изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционния проект в съответствие с чл. 142 (5) на ЗУТ на обектите от обхвата на обществената поръчка.

т.2          ДЕЙНОСТ №2 - упражняването на строителен надзор по смисъла на ЗУТ, включително изготвяне на технически паспорт за гарантиране законосъобразното изпълнение на строителните работи и разрешаване ползването 


Документи
02292016141707_ID 9054333.pdf
02392016141707_ОБЯВА_ПО_Чл.20,_Ал.3_от_ЗОП - СН_ЕЕ_В.1.docx
02492016141707_ПРИЛОЖЕНИЕ №1 - ОБРАЗЕЦ - ТП - СН_ЕЕ_В.1.docx
02562016141707_ПРИЛОЖЕНИЕ №2 - ОБРАЗЕЦ - ЦП - СН_ЕЕ_В.1.docx
03002016141707_ПРИЛОЖЕНИЕ №3 - ОБРАЗЕЦ - Декларация_договор_В.1.docx
03042016141707_ПРИЛОЖЕНИЕ №4 - ОБРАЗЕЦ - Декларация_чл.54-1_В.1.docx
03082016141707_ПРИЛОЖЕНИЕ №5 - ОБРАЗЕЦ - Декларация_чл.54-2_В.1.docx
03122016141707_ПРИЛОЖЕНИЕ №6 - ОБРАЗЕЦ - Договор - СН_ЕЕ_В.1.docx
03172016141707_ПРИЛОЖЕНИЕ №7 - ТС - СН_ЕЕ_В.1.docx

ПубликацияДата
СЪОБЩЕНИЕ 2016-07-22 11:10:00
ПРОТОКОЛ №1 2016-08-25 17:00:00
Договори 2016-09-26 10:55:00

<-- Обратно към поръчки