Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Периодична Доставка на строителни материали и свързаните с тях изделия, за нуждите на община Пещера”

Тип поръчка: СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

Дата: 2016-07-14 17:18:21
№ 20160714ZOPv745046

Описание:

I.1.1.1                       Изпълнение на Обществена поръчка касае периодична доставка на материалите попадащи в обхвата на основния CPV код определящ до ниво „Категория“, а именно:

т.1          44110000-4 - Строителни материали

т.2          44111000-1 - Материали за строеж на сгради.

т.3          44111100-2 - Тухли.

т.4          44111200-3 - Цимент.

т.5          44111210-6 - Цимент, използван при сондиране.

т.6          44111300-4 - Керамика.

т.7          44111400-5 - Бои и стенни покрития.

т.8          44111500-6 - Изолатори и изолационни принадлежности.

т.9          44111510-9 - Изолатори.

т.10      44111511-6 - Електрически изолатори.

т.11      44111520-2 - Материали за термична изолация.

т.12      44111530-5 - Принадлежности за електрическа изолация.

т.13      44111540-8 - Изолиращо стъкло.

т.14      44111600-7 - Блокове.

т.15      44111700-8 - Плочки.

т.16      44111800-9 - Хоросан (вид строителен разтвор).

т.17      44111900-0 - Керамични плочи.

т.18      44112000-8 - Различни строителни конструкции.

т.19      44112100-9 - Заслони.

т.20      44112110-2 - Елементи от заслони.

т.21      44112120-5 - Фасонни профили.

т.22      44112200-0 - Подови покрития.

т.23      44112210-3 - Подови покрития от твърди материали.

т.24      44112220-6 - Неносещи междинни подове.

т.25      44112230-9 - Линолеум.

т.26      44112240-2 - Паркет.

т.27      44112300-1 - Преградни плоскости.

т.28      44112310-4 - Преградни стени.

т.29      44112400-2 - Покрив.

т.30      44112410-5 - Носеща конструкция на покрив.

т.31      44112420-8 - Покривни подпори.

т.32      44112430-1 - Покривни ферми.

т.33      44112500-3 - Материали за покриви.

т.34      44112510-6 - Дървени покривни плоскости.

т.35      44112600-4 - Противошумова изолация.

т.36      44112700-5 - Покривни греди.

т.37      44113000-5 - Материали, използвани за строителството на пътища.

т.38      44113100-6 - Материали за направа на паваж.

т.39      44113120-2 - Паважни плочи.

т.40      44113130-5 - Паважни камъни.

т.41      44113140-8 - Обикновен чакъл.

т.42      44113200-7 - Плочки за настилки.

т.43      44113300-8 - Покриващи материали.

т.44      44113310-1 - Материали за пътни покрития.

т.45      44113320-4 - Пътни настилки.

т.46      44113330-7 - Продукти за покрития.

т.47      44113500-0 - Стъклени перли.

т.48      44113600-1 - Битум и асфалт.

т.49      44113610-4 - Битум.

т.50      44113620-7 - Асфалт.

т.51      44113700-2 - Материали, използвани за поправка на пътища.

т.52      44113800-3 - Материали, използвани за изработване на пътно покритие.

т.53      44113810-6 - Повърхностни покрития.

т.54      44113900-4 - Материали, използвани за поддържане на пътища.

т.55      44113910-7 - Материали, използвани за поддържане на пътища през зимата.

т.56      44114000-2 - Бетон.

т.57      44114100-3 - Готов за използване бетон.

т.58      44114200-4 - Изделия от бетон.

т.59      44114210-7 - Колове от бетон.

т.60      44114220-0 - Тръбопроводи и снадки от бетон.

т.61      44114250-9 - Плочи от бетон.

т.62      44115000-9 - Инфраструктура на сгради.

т.63      44115100-0 - Тръбопроводни системи.

т.64      44115200-1 - Оборудване за водопроводни и отоплителни инсталации.

т.65      44115210-4 - Оборудване за водопроводни инсталации.

т.66      44115220-7 - Оборудване за отоплителни инсталации.

т.67      44115310-5 - Рулетни капаци на прозорци.

т.68      44115400-3 - Решетъчни прегради.

т.69      44115500-4 - Системи за пулверизиране на вода.

т.70      44115600-5 - Приспособление за изкачване на стълби.

т.71      44115700-6 - Външни щори.

т.72      44115710-9 - Навеси.

т.73      44115800-7 - Вътрешно обзавеждане на сгради.

т.74      44115810-0 - Релси за завеси и драперии.

т.75      44115811-7 - Релси за завеси.

т.76      44115900-8 - Слънцезащитни устройства.


Документи
27472016141707_ID 9054339.pdf
27512016141707_ОБЯВА_ПО_Чл.20,_Ал.3_от_ЗОП - ДОСТАВКА_СТРОИТЕЛНИ_МАТЕРИАЛИ_В.1.docx
27592016141707_ПРИЛОЖЕНИЕ №1 - ОБРАЗЕЦ - ТП - ДОСТАВКА_СТРОИТЕЛНИ_МАТЕРИАЛИ_В.1.docx
28042016141707_ПРИЛОЖЕНИЕ №2 - ОБРАЗЕЦ - ЦП - ДОСТАВКА_СТРОИТЕЛНИ_МАТЕРИАЛИ_В.1.docx
28082016141707_ПРИЛОЖЕНИЕ №3 - ОБРАЗЕЦ - Декларация_договор_В.1.docx
28142016141707_ПРИЛОЖЕНИЕ №4 - ОБРАЗЕЦ - Декларация_чл.54-1_В.1.docx
28192016141707_ПРИЛОЖЕНИЕ №5 - ОБРАЗЕЦ - Декларация_чл.54-2_В.1.docx
28242016141707_ПРИЛОЖЕНИЕ №6 - ОБРАЗЕЦ - Договор - ДОСТАВКА_СТРОИТЕЛНИ_МАТЕРИАЛИ_В.1.docx
28282016141707_ПРИЛОЖЕНИЕ №7 - ТС - ДОСТАВКА_СТРОИТЕЛНИ_МАТЕРИАЛИ_В.1.docx

ПубликацияДата
СЪОБЩЕНИЕ 2016-07-22 11:00:00
Протокол №1 2016-08-10 17:20:00
Договор №458/16.08.2016 г. 2016-08-16 00:00:00

<-- Обратно към поръчки